DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Igen ved dette valg er der blevet indgået en såkaldt LO-aftale, i modsætning til JP’s vinkel på historien er det mest bemærkelsesværdige dog at aftalen denne gang kun omfatter
S og SF, mens Beboer­listen er sat uden for det gode selskab

Kampen om kommunen

Dagbog fra valgkampen, (op)samlet fra dag-til-dag- poster på DitRanders’ Facebook-side i de første uger efter valgplakaterne begyndte at præge bybilledet.

(Læses nedefra og op. Start her med 25/10 2013.)


Se også dagbogens anden del, Nedtælling til byrådsvalg, fra Dag ÷9 og frem til og med valgdagen, og se analyserne Hvem bliver mon valgt fra Dag ÷9, Tv-debat uden slagkraft fra Dag ÷5, og Det lakker mod enden fra fra Dag ÷2.


08/11 2013

DAG ÷11. Som bekendt interesserer ingen almindelige mennesker sig en døjt for hverken regionsrådet eller regionsrådsvalget der jo holdes samtidig med byrådsvalget, men da brugerne af DitRanders udmærker sig ved at være særligt politikkyndige skal det for skams skyld alligevel noteres, at Randers er repræsenteret i det nuværende Regionsråd med 4 medlemmer: Henrik Gott­lieb Hansen (S), Marianne Carøe (S), Anders Primdahl Vistisen (DF) og Jørgen Winther (V), som alle har gode chancer for genvalg. Måske — men kun måske — kan det blive til en mere, Jens Peter Hansen (V), men det er langt fra sikkert. Men hvis nogen kan, er det ham. De øvrige randrusianske kandidater har ikke en chance. De er: Ann Ungstrup (Socialdemokraterne), Hans Toftdahl og Per Westergaard Knudsen (radikale), Per Bøje og Solveig Munk-Jakobsen (konservative), Alice Mølbæk og Jørgen Mogensen (SF), Flemming Østergaard (Kristendemokraterne), Annamarie Sparre og Christina Kjærsgaard (Venstre) og Helle Nielsen (Enhedslisten). Foruden de allerede nævnte partier opstiller også Fælleslisten, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Schiller Instituttets Venner, Miljøpartiet Fokus, Danskernes Parti, Kommunisterne og Frem­skridtspartiet.

07/11 2013

DAG ÷12. SF giver den fuld landspolitisk skrue i valgkampen. Først var det trafikminister Pia Olsen Dyhr der lagde vejen forbi, mestendels i embeds medfør, så kom miljøminister Ida Auken til partiets FestiVALG-arrangement på Von Hatten i sidste uge, og i morgen kommer sundhedsminister Astrid Krag. Og så på lørdag bliver det så SF-formanden herself, Annette Vilhelmsen, der som bekendt også er social-, børne- og integrationsminister. Formentlig den højeste ministerkoncentration i Randers i nyere tid, og helt sikkert den højeste rate af SF-ministre i byen nogensinde.

SF Randers | Annette Vilhelmsen kommer til Randers
På lørdag får SF i Randers besøg af Social-, Børne- og Integrations­minister og formand for SF Annette Vilhelmsen. Efter en lille rundtur i midtbyen vil man kunne møde hende på Rådhustorvet. Senere går turen til Nordbyen hvor hun besøger Park Cafeen og hører om Bysekretariatets arbejde med helhedsplanen.

06/11 2013

DAG ÷13. Lidt mere detaljeret vedr. meningsmålingen som Analysefirmaet InFact har udført for Radio ABC: Når Socialdemokraterne står til en tilbage­gang fra 14 til 9 mandater, så ser det værre ud end det er, for ved valget i 2009 fik S 13 mandater, det 14. tog Tanja Lauenborg med sig da hun sprang fra Dansk Folkeparti. Socialdemokraternes reelle tilbagegang er altså ’kun’ 4 mandater. Tilsvarende bliver DF reelt også ’kun’ fordoblet fra 2 til 4 og ikke firdoblet fra 1 til 4, og SF's fremgang fra 0 til 1 er reelt en tilbagegang fra 2 til 1, idet først Erik Poulsen og siden Kasper Fuhr har forladt partiet. Der­imod er konservatives halvering fra 2 til 1 og Venstres fremgang fra 9 til 11 reel nok. Se alle tallene her:

Din Avis | Meningsmåling i Randers Kommune
Foretaget 04/11 2013 forud for kommunalvalget 19/11 2013.

06/11 2013

DAG ÷13. Heftig meningsmåling i Radio ABC i dag:

Din Avis | Systemskifte på vej i Randers Byråd
En meningsmåling lavet af analysefirmaet InFact for Radio ABC viser at der er udsigt til et markant borgerligt flertal efter valget 19/11.

06/11 2013

DAG ÷13. Igen ved dette valg er der blevet indgået en såkaldt LO-aftale, i modsætning til JP’s vinkel på historien er det mest bemærkelsesværdige dog at aftalen denne gang kun omfatter S og SF, mens Beboerlisten er sat uden for det gode selskab.

Jyllands-Posten | LO betaler for indflydelse i byråd
LO giver i nogle kommuner økonomisk støtte og anbefaler medlemmer at stemme på S, SF eller Enhedslisten. Modydelsen er en skriftlig politisk aftale.

I 2009 fik den tilsvarende aftale især Venstre helt op at køre. Spørgs­målet er om partiet har lært noget af forløbet dengang, eller om de er klar til at bruge alt deres krudt på et dødfødt korstog en gang til.

DitRanders | Blog | LO's politiske aftale — og noget der er langt mere interessant
Om hvad der i virkeligheden står i aftalen mellem S, BL og SF (og LO) — og især hvad der ikke står. Opdateret: Et stort emne i Venstre.

Aftalens ordlyd. Bemærk at aftalen er helt frisk (underskrevet 18/10):

LO Randers | Dokumentation
Den politiske samarbejdsaftale 2014-2018.

Så galt gik det for V i 2009:

DitRanders | Blog | Valgkampemne uden bid — og et tabu-brud
Diskussionen om LO-aftalen med socialdemokrater, Beboerliste og SF er symptom på en kulturkløft, som man ikke kan trække vælgere hen over — og derfor spilder sin tid med.

05/11 2013


DAG ÷14. Så er også Beboerlisten til stede i lygtepælene. I modsætning til alle andre der har halset rundt for at få de bedste placeringer varede det 10 dage før partiet bekvemmede sig til at gå i gang. Først i aftes kom de første valgplakater op — og ikke nødvendigvis i den normerede højde (230 cm).

04/11 2013

DAG ÷15. Om man vil udtræde af et byråd er i dag ikke et frit valg, man skal have tilladelse til det af et flertal af byrådskollegerne, og det kan de efter loven kun give af helbredshensyn, af hensyn til erhverv eller uddannelse, eller hvis man er blevet valgt til noget andet (typisk Folketinget). Ja, og så kan man klare det uden at spørge nogen ved simpelthen at flytte til en anden kommune, så man ikke længere er valgbar. Men udtræde af (parti)politiske grunde er ikke gangbart, og bliver det næppe heller, eftersom DF næppe kan skaffe flertal for sit forslag.

Berlingske | DF vil standse parti-shopperi
Politikerne skal efterlade deres mandat hos partiet, hvis de efter et valg vælger at skifte til et andet parti, mener Dansk Folkeparti.

Ifølge en Ritzau-opgørelse fra august har mandatflugten især ramt SF med 46 der har forladt partiet. Tallene for de andre partier er: Socialdemokraterne 27, Venstre 22, konservative 22, Dansk Folke­parti 19, Enhedslisten 1, radikale 1, Kristendemokraterne 1. Randers har haft sin andel, med 2 SF’ere og 1 DF’er, der har skiftet parti i perioden (til hhv. løsgænger, Velfærdslisten og Socialdemokraterne).

03/11 2013

DAG ÷16. Regler for afsættelse af borgmestre er naturligvis langt mere spektakulært end noget så kedeligt som frister for udsendelse af materiale til byrådsmedlemmer. Derfor kom hele stort set hele 1. behandlingen i folketingssalen i fredags til at handle om førstnævnte, selv om sidstnævnte vil få stor og daglig betydning i samtlige 98 byråd. En borgmesterafsættelse efter de nye regler kommer vi derimod formentlig ikke til at se. Men politikerne har det ligesom os andre, det mest spændende er det... — ja, mest spændende og derfor gik praktisk taget al snakken her i videoklippet på borgmesterreglerne.

Folketinget | Møde i salen
VIDEO: 1. behandling af L 25: Om suspension og afsættelse af borgmestre m.v.

Med hensyn til fristerne for udsendelse af materiale til byråds­medlemmerne er den væsentligste forskel fra de nugældende regler til de foreslåede, at under de nuværende tilstande skal dagsorden være tilgængelig 4 hverdage før et møde, og det tilhørende materiale skal være tilgængeligt 3 dage før. Det strammes nu op til at det hele skal udsendes 4 dage før. Altså en dag tidligere for sagsindholdet, og materialet skal aktivt udsendes til byrådsmedlemmerne, ikke bare være 'tilgængeligt'. Læs mere her (frist-paragrafferne står på første side og de relevante bemærkninger under punkt 3.1 på siderne 6-11):

Folketingstidende | Lovforslag nr. L 25
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov om kommunale og regionale valg.

02/11 2013

DAG ÷17. Valgkamplørdag 02/11 2013 (13 billeder). En samling fotos fra den første af de tre traditionelle valgkamp­lørdage, hvor alle (næsten alle) partier trænges på og omkring Rådhustorvet.

© DitRanders
Denne valgkamplørdag var der en del mere liv på Rådhustorvet end ved snigpremieren foregående lørdag. © DitRanders

© DitRanders
Socialdemokraterne holder til i en high-end-trailer fra 3F. © DitRanders

© DitRanders
En eller anden blomsterhandler har haft en god dag, til gengæld må det
være svært for andre i midtbyen at sælge roser sådan en dag. © DitRanders

© DitRanders
S-hovedkvarteret med solide rose-forsyninger til alle kandidater og andre aktive. Og de bar flere ind (til højre). © DitRanders

© DitRanders
I det konservative telt stak S-kandidat Per Bilici Sørensen hovedet indenfor. Enten som en markering af politisk forbrødning eller også bare fordi han ville nasse en kop kaffe. © DitRanders

© DitRanders
V-kandidat Helle Skøtt holdt skansen ved Venstre-bilen mens hendes
borgmesterkandidat cirkulerede i omegnen af Rådhustorvet. Symbolsk (?)
er R-kandidat Hans Toftdahl på vej venstreud af billedet og DF-kandidat
Børge Olsen på vej højreud. © DitRanders

© DitRanders
Velfærdslistens telt var ikke specielt overrendt, hverken af vælgere eller spidskandidater. Listen gør sig derudover bemærket ved ikke at have kandidaterne afbildet på sine valgplakater. © DitRanders

© DitRanders
Radikale Mogens Nyholm havde taget det strategiske hjørne ved det gamle rådhus, hvor folk der ikke lige orker politik plejer at skrå ind bagom. © DitRanders

© DitRanders
Dansk Folkeparti har ikke sparet på de klare farver. Til højre kandidaterne Morten Grosbøl og Børge Olsen, og inde under halvtaget er det Frank Nør­gaard med ryggen til. Til venstre for ham står såmænd Berner Nielsen, der efter adskillige årtier i politik ikke genopstiller for S denne gang, men som ifølge eget udsagn desmere nyder at være den ombejlede. I en grad så han havde forsynet sig med kaffe fra de konservative, småkager fra de radikale og husly hos Dansk Folkeparti. Onde tunger (som efter sigende findes i politik) ville sige at det dog i det mindste er en slags socialdemokratier alle sammen. © DitRanders

© DitRanders
DSU's S-kandidat Mikael Mouritsen havde trukket lidt væk fra vrimlen på
Rådhustorvet, og gjorde sig derudover bemærket med en plakat med
anbefalere. Muligvis en god idé, hvis man kan huske hvem ansigterne
tilhører. © DitRanders

© DitRanders
V-borgmesterkandidat Claus Omann er nem at få øje på, man skal bare kikke hen over hovederne på alle andre, så ser man ham. © DitRanders


© DitRanders
Beboerlisten har indtil nu ført en sært tilbagelænet valgkamp, hvor man end ikke har fået taget sig sammen til at hænge valgplakater op. Listens bastion her ser heller ikke ud af noget særligt, til gengæld gjorde BL-kandidat Helle Nielsen sig allerede i går bemærket på Facebook ved 1. at tage en menings­måling fra Århus (!) til indtægt for forholdene i Randers, 2. tage fejl af valg­datoen, 3. demonstrere ukendskab til procentregning og endelig 4. forveksle Enhedslisten og Beboerlisten. © DitRanders

© DitRanders
Randers Pigegarde overdøvede både agitation og argumenter som afbræk fra alt det politiske. © DitRanders

Foto: Konservative Randers
Foto: Konservative Randers

01/11 2013

>>> DAG ÷18. Man skal altid anerkende politikere med humor. En sørgelig mangelvare ellers. Derfor fuld credit til de K-kandidater der gik all-in til halloween i aftes, og især til nr. 6 på listen Kim C. Christensen der er bedemand i det civile liv.

01/11 2013

DAG ÷18. Nogle gange forstår man bare ikke folk. Hvad ville der have været i vejen med ’Nåja, det er da også rigtigt, vi sætter lige en stol mere ind’? Men nej, så hellere kaste sig ud i et umuligt forsvar for den logiske brist der består i at SF blev valgt men ikke er repræsenteret i byrådet, og Velfærds­listen er repræsenteret men ikke valgt — og begge havde plads i panelet. Hvor man kun ville have byrådspartier. Suk.

Amtsavisen.dk | Liberal Alliance fik aldrig en chance
Vælgermøde. Partiets spidskandidat fik ikke lov til at sidde med i politikerpanel i Romalt Forsamlingshus. Og det er man svært knotne over.

01/11 2013

DAG ÷18. Det sker jævnligt at såkaldte eksperter og andre uforstandige folk begræder byråds- og andre lokalvalgs fravær i mediebilledet, idet de forveksler ’mediebilledet’ med landsdækkende medier, der i sagens natur ikke beskæftiger sig nær så indgående med lokale valg som med fx folketingsvalg. Her er et godt eksempel på hvorfor hele problemstillingen er falsk: I Randers er der absolut ikke ’højvande’ i kommunekassen, og det gør hele artiklen og alle dens sidevinkler komplet irrelevante i Randers-sammen­hæng. Landsdækkende medier HAR bare ikke nogen rolle i lokale valg.

Jyllands-Posten | Historisk højvande i kassen
Økonomi: Kommunerne har over 34 mia. kr. i kasserne. Brug pengene i stedet for at fyre, siger FOA.

31/10 2013


DAG ÷19. V-kandidat Jesper C. Ohlrich har opnået forbigående national berømmelse i dag, hvor Dansk-Politik.dk har boostet hans valgvideo. Om det ubetinget er ment som en ros, står hen i det uvisse, men budskabet er kommet langt omkring.

YouTube | Jesper O
Sådan får vi de ældre, som hver dag skal finde sig i at være bundet til en kørestol, til at gå igen! Det er noget, som vil ændre Randers for altid og bringe livsglæden tilbage hos mange ældre.

30/10 2013

DAG ÷20. Randers Kammerorkester er blevet yndlings-hadeobjekt for Velfærdslisten, hvis topfigur Kasper Fuhr her stiller op mod socialdemokraten Ellen Petersen til debat om hvad der egentlig er kultur for hvem.

TV2 Østjylland | Nedlæg kammerorkester
VIDEO: Velfærdslisten vil have Randers Kammerorkester nedlagt.

29/10 2013

DAG ÷21. Jensen vs. Jensen. Missede du programmet ’Ud med sproget’ med borgmesterkandidaterne Henning Jensen Nyhuus og Claus Omann Jensen fra hhv. Socialdemokraterne og Venstre, så genudsendes det på TV2 Østjylland i morgen kl. 12.45. Eller du kan se det her.

TV2 Østjylland | KV2013 Randers
VIDEO: Henning Jensen Nyhuus og Claus Omann Jensen debatterer.

29/10 2013

DAG ÷21. Jensen vs. Jensen. Borgmesterkandidaterne Henning Jensen Nyhuus og Claus Omann Jensen fra de to store partier Socialdemokraterne og Venstre dyster i aften på TV2 Østjylland i programmet ’Ud med sproget’ kl. 20.25.

TV2 Østjylland | KV2013 Ud med sproget
Der er lagt op til et økonomisk slagsmål i Randers. Kommunekassen er slunken, og der er kamp om skolerne. Venstre vil lukke nogle af dem mens socialdemokraterne lover at det bliver der ikke noget af. Henning Jensen Nyhuus og Claus Omann Jensen debatterer.

29/10 2013

DAG ÷21. Politik kan være en hård branche. I den indeværende valgperiode er 3 borgmestre døde på posten og 4 andre har døjet med sygdom. En af dem er Randers’ Henning Jensen Nyhuus, som der har været bud efter flere gange.

DR | Prisen for succes: Borgmestre rammes hårdt på helbreddet
Syv ud af landets 98 borgmestre har været ramt på helbreddet. Tre af dem døde.

DR | Der er en borgmester på vej — jeg tror det er alvorligt!
Borgmester i Randers Kommune Henning Jensen Nyhuus blev kørt på sygehuset i fuld fart efter at han var faldet sammen i sin bil.

28/10 2013

DAG ÷22. Dårlig stil. Uanset partifarve!

TV2 Østjylland | Plakathærværk
VIDEO: Her til morgen vågnede Venstre i Randers op til 137 valgplakater, som var revet ned fra byens lygtepæle og kørt over.

28/10 2013

DAG ÷22. Fire valgforbund bliver det til denne gang: A+F; C+O+I+V, L+Å og B+K. Socialdemokrater + SF, Konservative + Dansk Folkeparti + Liberal Alliance + Venstre, Beboerlisten + Velfærdslisten og Radikale + Kristendemo­kraterne. Kun Ungelisten, der har fået tildelt listebogstavet U, står helt alene.

DitRanders | BLOG | Her er kandidaterne
Om de 194 der gerne vil vælges til Randers Byråd. Og også lidt om at Randers Kommune betragter anmeldelse af et kandidatur til offent­ligt hverv som ’en oplysning om en enkeltpersons private forhold’.

27/10 2013

DAG ÷23. Som vælgerservice er her en oversigt over partiernes lokale hjemmesider:
A. Socialdemokraterne.
B. Radikale.
C. Konservative.
F. SF.
I.  Liberal Alliance.
K. Kristendemokraterne.
L. Beboerlisten.
O. Dansk Folkeparti.
V. Venstre.
Å. Velfærdslisten.
Ungelisten har så vidt vides ikke nogen hjemmeside, i hvert fald er domænenavnet ungelisten.dk ikke i brug.

26/10 2013

© DitRanders
DAG ÷24. Den traditionelle første valglørdag på Rådhustorvet var en usædvanlig tynd omgang i dag. Plakatophængningen i aftes/nat ser ud til at have taget de fleste kræfter, og dertil er det stadig mest kandidaterne der går op i det og ikke så meget vælgerne. Endnu. Men Venstre (i baggrunden — Christian Brøns, VU’s kandidat komplet med tuktuk) og Velfærdslisten (til venstre med både topkandidater og rygetelt) holdt traditionen i hævd. © DitRanders

© DitRanders
Muhligvis valgets mest fortænkte
ko-munikation. © DitRanders

25/10 2013

>>> DAG ÷25. Så kom de første valgplakater op. Egentlig er det først tilladt fra midnat, men den fælles forståelse mellem partierne er, at bare det er blevet mørkt, så er det OK. Lidt ligesom når 130 på motorvejen betyder 140, og 110 betyder at her gælder de 130 altså.

(25/10—08/11 2013)


DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3