DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

A. Socialdemokraterne:
  27 kandidater.
B. Radikale:
  22 kandidater.
C. Konservative:
  21 kandidater.
F. SF:
  21 kandidater.
I. Liberal Alliance:
   8 kandidater.
K. Kristendemokrater:
   3 kandidater.
L. Beboerlisten:
  26 kandidater.
O. Dansk Folkeparti:
   8 kandidater.
U. Ungelisten:
   1 kandidat.
V. Venstre:
  28 kandidater.
Å. Velfærdslisten:
  27 kandidater.

Her er kandidaterne

Om de 194 der gerne vil vælges til Randers Byråd. Og også lidt om at Randers Kommune betragter en anmeldelse af et kandidatur til offentligt hverv som ’en oplysning om en enkeltpersons private forhold’.

Fristen for opstilling af kandidater til byrådsvalget 19/11 er udløbet - det gjorde den i går, og hvis Randers Kommune havde valgt at gøre som forud for valget i 2009, ville vi i dag kunne se den officielle registrering af indleverede kanidater og lister. Men denne gang har kommunen afslået at udlevere listerne, så denne oversigt bygger på partiernes egne oplysninger.

Først et hurtigt overblik. Følgende partier og lister deltager i byrådsvalget:
A. Socialdemokraterne: 27 kandidater.
B. Radikale: 22 kandidater.
C. Konservative: 21 kandidater.
F. SF: 21 kandidater.
I. Liberal Alliance: 8 kandidater.
K. Kristendemokraterne: 3 kandidater.
L. Beboerlisten: 26 kandidater.
O. Dansk Folkeparti: 8 kandidater.
U. Ungelisten: 1 kandidat.
V. Venstre: 28 kandidater.
Å. Velfærdslisten: 27 kandidater.

Nedenfor oplistes som vælgerservice kandidaterne som de er oplyst af partierne/listerne selv. Nuværende byrådsmedlemmer er markeret med *, mens kandidater der tidligere har været byrådsmedlemmer i den nuværende eller en af de tidligere Randers-kommuner er markeret med (*). Kandidater der tidligere har forsøgt sig uden at opnå valg er markeret med ().

A. Socialdemokraterne
(Sideordnet opstilling, valgforbund A+F)
Henning Jensen Nyhuus *, Torben Hansen (*), Leif Gade *, Ellen Petersen *, Mikael Firlings Mouritsen, Fatma Cetinkaya *, Susanne Koch *, Steen Bundgaard *, Claus Ørsted *, Karen Lagoni *, Malte Larsen *, Iben Sønderup, Lars Bang (), Pia Moldt (*), Tanja Lauenborg *, Kasper Schou (), Jasmin Sahin, Anja Futtrup Andersen, Joan Hjersing Knudsen, Peter Hansen, Bjarne Kehlet (*), Ole Skiffard (*), Joseph Aruleah (), Jan Dich Mortensen, Per Bilici Sørensen (), Jørgen Dalsgaard Christensen, Simon Mølholm Olesen.
B. Radikale
(Sideordnet opstilling, valgforbund B+K)
Mogens Nyholm *, Johanne Kirstine Asmussen, Ole Jakobsen (), Camilla Martine Johannsen, Hans Toftdahl (), Lone Kjær Kristensen, Karin Blach, Kirsten Hvass, Hans Jørgen Dam, Ole Bjerring, Svend-Erik Runberg, Jens Peter Krog, Esben Tarpgaard, Jacob Møller Andersen, Jørgen Mark Pedersen, Jørgen Grejs, Ulla Kjærvang, Per Westergaard Knudsen, Søren Vindum Horup, Anker Møller, Poul Erik Mortensen, Morten Kjær Sørensen.
C. Konservative
(Sideordnet opstilling, valgforbund C+I+O+V)
Daniel Madié *, John Dybdal *, Berit Nielsen (), Karsten Ulstrup Kristensen, Kim Ø. Christensen (), Kim C. Christensen, Pauli Andreasen, Solveig Munk-Jakobsen (), Morten B. Sørensen, Morten Munk Andresen, Charlotte Frank, René Engstrøm (), Allan Bøje Holm, Anita Hansen (), Adnan Dagdelen (), Bent Hansen (), Peter Thorsen, Winnie Kristensen, Peter Rasmussen, Lotte Sølvtofte, Yvonne Bjerregaard, Søren Sørensen (), Søren Fischer ().
F. SF
(Partiliste, valgforbund A+F)
1. Charlotte Broman Mølbæk, 2. Frank Kronbo, 3. Jørgen Mogensen, 4. Ann Søndergaard Pedersen (), 5. Alice Mølbæk (), 6. Güven Arslan, 7. Søren Sloth Jørgensen, 8. Laura Helene Dahl-Lauersen, 9. Ann Feifer Thorsted, 10. Jens Peter Bang, 11. Michael Sten Enevoldsen, 12. Bjarne Mølbæk, 13. Rosa Lykke Yde, 14. Dan Enevold Uhrenfeldt, 15. Susanne Robak, 16. Tonny Olsen, 17. Søren Jensen Lund, 18. Charlotte Kyrn, 19. Anita Leth Friis, 20. John Lehmkuhl, 21. Hans Friis.
I. Liberal Alliance
(Sideordnet opstilling, valgforbund C+I+O+V)
Jesper Bræmer, Henning Mortensen, Mike Kjærgaard Larsen, Stinne Uldal Jepsen, Ulrik Rasmussen Damm, Nichlas Larsen, Carsten Suurland, Klaus Riisberg.
K. Kristendemokraterne
(Sideordnet opstilling, valgforbund B+K)
Flemming Østergaard, Nils-Erik Mulvad, Søren Andersen ().
L. Beboerlisten
(Partiliste, valgforbund L+Å)
1. Bjarne Overmark *, 2. Kim Kristensen, 3. Lone Donbæk Jensen *, 4. Jens Lauersen, 5. Søren Jørgensen, 6. Stefan Heilskov-Rousing, 7. Nicholine Erdman Andersen, 8. Helle Nielsen, 9. Kai Bjarne Jensen, 10. Helle Frehr, 11. Kathrine Junski, 12. Michael Povlsen, 13. Pernille Husum Klitte, 14. Hans Jørgen Hald, 15. Feramuz Acar (*), 16. Asad Sultan, 17. Martin Laursen, 18. Michael Rützou, 19. Mikkel Kristensen, 20. Balarajah Haran Nadarajah, 21. Øzcan Deveci, 22. Adnan Barzange, 23. Preben Kofod (), 24. Ole Balslev, 25. Lise Baastrup, 26. Jette Thorsdal.
O. Dansk Folkeparti
(Partiliste, valgforbund C+I+O+V)
1. Frank Nørgaard *, 2. Anders Primdahl Vistisen, 3. Morten Grosbøl (), 4. Børge Olsen (*), 5. Susanne Nielsen, 6. Kenneth Troelsen, 7. Lars Krogsdorf-Jensen, 8. Søren Ardal.
U. Ungelisten
Allan Kristensen.
V. Venstre
(Sideordnet opstilling, valgforbund C+I+O+V)
Claus Omann Jensen, Mark Pring (), Louise Høeg Jensen *, Christian Boldsen *, Katrine Fruelund, Jens Peter Hansen *, Peter Gregersen, Christina Kjærsgaard, Lars Søgaard *, Christian Brøns, Rasmus G. Lynge, Anders Buhl-Christensen *, Marianne Høj Madsen *, Martin Faber Jensen, Jette Skjødt Rosenkilde, Benny Højholt, Knud Pedersen (), Ole Hansen (), Helle Skøtt *, Jesper C. Ohlrich, Jørgen Kirk (*), Lars Jochen Bronst, Jørgen Schmidt, Kasper Nissen, Jens Nørager (), Jim Davidsen (*), Erik Blok Andersen (*), Simon Ø. Simonsen.
Å. Velfærdslisten
(Partiliste, valgforbund L+Å)
1. Kasper Fuhr Christensen *, 2. Inge-Lise Christensen (*), 3. Ole Lundbøll, 4. Jesper Kragh, 5. Jan Kjerbye, 6. Sonja Sine Lind, 7. Jørn Bjerre, 8. Claus Krogsholt, 9. Rikke Feldborg Fisker, 10. Jes Kristensen, 11. Tine Vindstrup, 12. Martin Minka Jensen (), 13. Johnny Vig Steen, 14. Ole Steen Jensen, 15. Ingolf Rasmussen, 16. Paw Jensen, 17. Jimmi Birch, 18. Dennis Lind, 19. Johnny Feldborg Fisker, 20. Susan Lundbøll, 21. Helle Aagaard, 22. Pernille Heibøll Sørensen, 23. Line Jensen, 24. Jan Nordendorf Pedersen, 25. Sascha G. Tucker, 26. Majken E. Vestergaard., 27. Jens Schmidt

Oversigten er pr. 28/10 2013 den officielle, jfr. opdateringen nedenfor.

Om kommunal lukkethed

Randers Kommunes ikke-udlevering af listerne kom som en overraskelse for DitRanders, jfr. at den tilsvarende forespørgsel blev betragtet som en ekspeditionssag ved det foregående byrådsvalg i 2009. I år blev det imidlertid nødvendigt at indgive en formel anmodning om aktindsigt, og den har Randers Kommunes chefjurist Ulla Marcus så efterfølgende givet afslag på. Begrundet sålydende:

’Det følger af den kommunale og regionale valglovs §43, at bekendtgørelse af de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, sker, når fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund er udløbet. Denne frist udløber den 28. oktober kl. 12. Der kan således først ske offentliggørelse af kandidaternes navne mandag den 28. oktober 2013 efter kl. 12.
Heraf følger, at kommunen ikke kan offentliggøre navne på opstillede kandidater før det i den kommunale og regionale valglovs §43 nævnte tidspunkt. Efter offentlighedslovens §4, stk. 1, 2. pkt. kan en forvaltnings­myndighed give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. (meroffentlighed). Kommunen har overvejet meroffentlighed og har ved vurderingen lagt vægt på om kommunen efter reglerne om tavshedspligt er afskåret fra dette. Kommunen vurderer, at en oplysning om, at en person stiller op som kandidat til kommunalvalget — i det omfang denne oplysning ikke i forvejen er offentligt tilgængelig — er en oplysning om en enkeltpersons private forhold, indtil kandidatlisterne efter lovgivningen skal offentliggøres. Sådanne oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens §12, stk. 1, nr. 1, medmindre den person, oplysningen vedrører, har givet samtykke til, at oplysningen udleveres.
Der er tillige indgået en vurdering af hensynet til at undgå risikoen for at vildlede vælgerne, og undgå, at de kommer til at brevstemme på nogen, der i sidste ende ikke stiller op. Her er det afgørende, at fristen for at tilbagekalde kandidatlister først udløber den 28. oktober kl. 12.’

DitRanders er ikke enig i afgørelsen og begrundelserne.
Med hensyn til §43 pålægger den kommunen at bekendtgøre de godkendte kandidatlister ’ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. §59, når fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund er udløbet’. Altså ikke et ord om at de ikke-godkendte lister ikke må udleveres før da.
Med hensyn til at en anmeldelse af et kandidatur til et offentligt hverv skulle være ’en oplysning om en enkeltpersons private forhold’, er det, uanset tidspunkt, åbenlyst i strid med sagens natur.
Endelig med hensyn til muligheden for vildledning af brevstemmende vælgere bliver den hverken større eller mindre af at kommunen udleverer de ikke-godkendte lister. Navnene er jo i forvejen i omløb, uanset at de i princippet kan nå at blive tilbagekaldt.

Som følge deraf ønsker DitRanders at klage over afgørelsen og har i den anledning efterlyst klagevejledning. Kommunens svar: ’Der er ikke en administrativ klageadgang (administrativ rekurs), hvorfor der ikke skal gives klagevejledning. Statsforvaltningen fører tilsyn med kommunerne, men er ikke en egentlig klageinstans. Du kan og henvende dig til Statsforvaltningen, som så kan vælge at tage sagen op.’

Så det vil vi gøre. Ikke fordi det kan nå at få praktisk betydning, men for princippets skyld. Der kommer jo flere byrådsvalg efter dette.

I øvrigt er spørgsmålet også blevet rejst politisk af byrådsmedlem Jens Peter Hansen på baggrund af denne trådDitRanders' Facebook-side.

(23/10 2013)


OPDATERING

Ved udløbet af fristen var der anmeldt 4 forskellige valgforbund: Socialdemokraterne og SF er som vanligt gået sammen, og også det store borgerlige valgforbund er i kraft ved dette valg, nu for første gang med nytilkomne Liberal Alliance sammen med de konservative, Dansk Folkeparti og Venstre. På venstrefløjen har Beboerlisten og Velfærdslisten også allieret sig, og det sidste valgforbund består af de radikale og Kristendemokraterne. Kun Ungelisten står helt alene.

Ved udløbet af anmeldelsesfristen for valgforbund udløb også den omtalte tilbagekaldelsesfrist for kandidatlister, hvorfor den først offentliggjorte kandidatoversigt, som jfr. ovenstående var en uofficiel sammenstykning af partiernes egne oplysninger, nu er opdateret med enkelte rettelser (af kandidatrækkefølger og stavemåder af kandidatnavne), så den nu er i overensstemmelse med de officielle og nu også offentlige lister.

(28/10 2013)


© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3