DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Den sidste hektiske uge af valgkampen

Valgets slutspurt

En dag-til-dag ’logbog’ over de lokale kandidaters deltagelse i valgkampens slutspurt frem til og med valgdagen.

(Læses nedefra og op. Start her med Dag ÷6.)


Se også første del af logbogen, Nedtælling til valg, fra Dag ÷20 til Dag ÷7.


Dag 0. Stem på en af de lokale

Torsdag 15/09: Så er det i dag det gælder. Hvis Randers skal have den bedst mulige repræ­sentation i Folketinget, er det bare med at komme hen og stemme på en af de lokale kandidater.

For de socialdemokratiske kandidater i Østjylland, især de to i Randers, bliver valget ikke alene et spørgsmål om hvilke partier og hvilken blok der vinder, men også om de selv bliver valgt. En tvivl der ikke er blevet mindre her på selve valgdagen, se bloggen Iskold valggyser.

Dagens sikreste prognose kommer fra DMI, der varsler at vinden lægger sig hen under aften. Det giver god mening, for som dagen skrider frem holder kandidaterne vel op med at suse rundt for at hive de sidste stemmer hjem.

I Randers kan 71.837 vælgere afgive deres stemme på i alt 30 valgsteder, heraf har dog godt 4.000 allerede på forhånd brevstemt. På Randers Kommunes hjemmeside kan man følge udviklingen i valgdeltagelsen hen over dagen (opdateres hver hele time).

DitRanders er som bekendt partipolitisk neutral, så herfra kommer der ikke nogen anbefalinger af, hvilket parti man skal stemme på. Men derimod en anden opfordring: stem personligt på en Randers-kandidat fra det parti du foretrækker. Landspolitik handler ikke kun om partiernes programmer og indbyrdes styrkeforhold, for de enkelte lokalsamfund handler det også om at være repræsenteret på Christiansborg.

Jo flere Randers-MF’ere, jo bedre. Uanset partifarve.


Blogs siden i går: Jacob Mchangama skriver om diverse fagforeningers bebudede efterløns-retssag ved Menneskerettighedsdomstolen, mens Niels Krause-Kjær, Jarl Cordua, Rasmus Nielsen, Elisabet Svane, Jens Ringberg, Troels Mylenberg, Henrik Qvortrup og Thomas Larsen alle bidrager med forskellige variationer over temaerne ’Det var så den valgkamp’/’Nu må vi se hvad vælgerne siger’.

(15/09 2011)


Michael Aastrup Jensen, MF (V)
Michael Aastrup Jensen (V)
— i nørd-tv.

Dag ÷1. Den sidste strækning før mål

Onsdag 14/09: Valgkampen er gået ind i opløbssvinget, hvor landspolitikken har overtaget den absolutte hovedrolle og næsten alting drejer sig om partiledere i tv.

Her i de sidste hæsblæsende dage op til afgørelsen har kandidater, der ikke hører til de allerøverste top-lag, ikke mange chancer for at gøre sig bemærket i de landsdækkende medier, og da slet ikke i tv. Med mindre et specialiseret program tager fat i politikere inden for specialet.

Det var netop hvad der skete for Michael Aastrup Jensen (V) i aftes, da nørd- og gadget-programmet ’So ein Ding’ på DR2 i sin sæsonpremiere efter sommerpausen bragte et indslag med ham og de andre partiers IT-ordførere. Politiker-udtalelserne er klippet voldsomt, men de uredigerede optagelser i fuld længde ligger på ’So ein Ding’s hjemmeside, hvor interviewet med Michael Aastrup Jensen kan ses her. Hele udsendelsen som den blev vist i aftes, kan ses her.

Ellers gælder det i dag det for alle kandidaterne om at trække deres kampagne helt i mål. I morgen indtræder et, set fra kandidaternes syns­vinkel, underligt tomrum, et antiklimaks efter 20 dages anstrengende arbejde. Først på fredag ved de med sikkerhed, om de er valgt eller ej.


Blogs siden i går: Rasmus Nielsen bedømmer partilederrunden i tv, og tv’s betydning i valgkampe generelt, Elisabet Svane skriver om politikernes inddragelse af privatsfæren, Jens Ringberg om de indre styrkeforhold i rød blok og Ralf Pittelkow om udsigten til et regeringsskifte.

Jarl Cordua har været flittig med blogs på både jp.dk (om valgkampens slutfase) og på kommunen.dk (om hvor stor forskel i den førte politik et regeringsskifte egentlig vil gøre).

(14/09 2011)


Jonas Dahl, MF (SF)
Jonas Dahl (SF), Århus-kandidat og
eksilrandrusianer.

Dag ÷2. SF’s århusianske forbindelse

Tirsdag 13/09: ’Stem på mig så får du noget for det’ er bestikkelsespolitik i sin mest kontante form. Næsten lige så kontant, men med modsat fortegn er det, når Randers Kommune inviterer (semi-)lokale MF’ere til ’salgsmøde’.

SF opstiller sine kandidater på partiliste, dvs. det er ligegyldigt hvem af dem vælgerne stemmer på. Kandidaterne bliver valgt i den rækkefølge partiet har besluttet, og da de 2 SF-kandidater i Randers Nord og Syd-kredsene er opstillet som hhv. nr. 8 (Ann S. Pedersen) og nr. 11 (Martin Minka Jensen), har de ikke en jordisk chance for at blive valgt.

I stedet har SF i Randers koblet sig på SF’s spidskandidat i Østjyllands Storkreds, Jonas Dahl, som ganske vist bor i Århus men som tillige er eksil­randrusianer. Sammen med SF’s Randers-formand Kasper Fuhr har han de seneste dage gjort et par fremstød i, hvad der bedst kan beskrives som rendyrket bestikkelsespolitik efter skabelonen ’Stem på mig, så kommer der 1000 nye jobs i Randers’ og ’Stem på mig, så bliver månedskort til bybusserne i Randers 759 kr. billigere’. Sidstnævnte findes desværre ikke online, hvilket ikke er den eneste svaghed ved udspillet. Et månedskort koster nemlig 345 kr., så besparelsen på de 759 kr. er om året (= 11 måneder). Men 759 kr. lyder selvfølgelig af mere end 69 kr., som er den månedlige besparelse.

Dagen i dag byder i øvrigt på et kommunalt ’salgsmøde’, hvor Randers Kommune søger at hverve allierede blandt de inviterede 5 MF’ere Torben Hansen og Maja Panduro (begge S), og Michael Aastrup Jensen, Anne-Mette Christiansen, og Karen Jespersen (alle V). For de 3 førstnævntes vedkommende er en særlig randrusiansk prægning overflødig, så reelt er indsatsen rettet mod de 2 sidstnævnte. Det fremgår ikke, hvorfor andre semi-lokale MF’ere som fx føromtalte Jonas Dahl (SF) eller Tom Benhke (K) eller Kim Christiansen (DF) ikke deltager.


Dagens blogs: Peter Kurrild-Klitgaard leverer en lidet flatterende karakter­givning til VK-regeringen, med afsæt i bl.a. det ForbydForbud-initivativ som Michael Aastrup Jensen var med-initiativtager til (det var nok ikke lige dét, det var tænkt til), og til overflod fælder også Rasmus Nielsen en hård dom over V’s tv-performance.

Til gengæld giver Jacob Mchangama ’den reaktionære venstrefløj’ en ordentlig omgang, og minsandten om ikke Peter Kurrild-Klitgaard i endnu et indlæg beskæftiger sig (delvis) med det samme. Det gør i øvrigt også Jarl Cordua, som dog heller ikke lader ret mange andre gå ram forbi.

(13/09 2011)


Karen Jespersen, MF (V)
Karen Jespersen (V). Hendes
kampagnechef kastede lidt grus i
Michael Aastrup Jensens (V) ellers
meget velsmurte valgmaskine.

Dag ÷3. Alles kamp mod alle

Mandag 12/09: For kandidaterne er det alles kamp mod alle, hvad enten de er partifæller eller ej. Direkte angreb er dog reserveret politiske modstandere — som regel. Men ikke altid.

Ingen valgkamp uden parti-interne mislyde. Denne gang er det i Venstre, hvor kampagnechefen for Favrskovkredsens kandidat Karen Jespersen i et læserbrev i kom med et ret ubehersket udfald mod en af Karen Jespersens konkurrent-kandidater, Michael Aastrup Jensen.

Sidstnævnte kører sin kampagne under sloganet ’Jeg kender Østjylland’, underforstået det gør fx en kvinde fra Dragør ikke. (Nu har Karen Jespersen trods bopæl på Amager faktisk tætte familiære bånd til Hinnerup, så helt ukendt med de lokale forhold er hun nu ikke, men de finere detaljer ryger ofte i svinget, når der kæmpes om stemmerne).

Hvorom alting er, en opfordring fra Aastrup til at ’stemme på østjyder’ blev for meget for Jespersens kampagnechef, da Aastrup også — uden sammen­hæng i øvrigt — meldte afbud til et vælgermøde i Hadsten. Et møde som i øvrigt også Jespersen endte med at ende afbud til — men som sagt: de finere detaljer ryger ofte i svinget, når der kæmpes om stemmerne. Så kampagne­chefen skrev et rasende læserbrev under overskriften ’Michael Aastrup svigter Østjylland’.

Aastrup selv erklærede sig naturligvis ’målløs’ over at skulle bruge kræfter på at diskutere med egne partifæller i stedet for de andre partiers kandidater, og Karen Jespersen sørgede for at hun ikke at kunne kontaktes og blive afkrævet enten en undsigelse eller opbakning til sin kampagnechef. Indtil i dag, da hun endelig blev konfronteret med det, og hun — Surprise! — svarede ’ingen kommentar’.

Kommentar eller ej, man behøver ikke spekulere på, om hun bifalder læser­brevet eller ej, det gør hun helt sikkert ikke, i hvert fald ikke at kampagne­chefen sendte det i eget navn. Normal procedure er, at man får nogen uden officielle partiforbindelser til at lægge navn til, hvis der er behov for at få den slags ud mellem sidebenene, så for at blive i det giftige, kunne man få den tanke, at kampagnechefen i Favrskov slet ikke har nogen venner, siden han var nødt til at sende læserbrevet selv. Han har næppe fået flere venner efter dette stunt, tværtimod kan man roligt gå ud fra at han har fået en umisforståelig skideballe ovenfra i sit parti.

Får dette intermezzo så nogen betydning for stemmeafgivningen? Næppe måleligt, men internt i Venstre må de ærgre sig. Kønt har det ikke været.


Dagens blogs: Niels Krause-Kjær, Jarl Cordua, Jens Ringberg og Rasmus Nielsen beskæftiger sig alle med statsministerkandidaternes tv-duel i aftes, men får ikke helt det samme ud af den.

(12/09 2011)


'De røde løbere', Nicolai Wammen (S) og Torben Hansen, MF (S)
2 røde løbere, Nicolai Wammen og
Torben Hansen.

Dag ÷4. Gode forbindelser

Søndag 11/09: Dagens fødselar Torben Hansen (S) markerede dagen med en løbetur sammen med Nicolai Wammen, der nok er en slags konkurrent-kandidat men først og fremmest signalerer gode forbindelser til partitoppen.

I dag er det 11/09 og foruden at være dén dato er det også S-kandidat Torben Hansens fødselsdag, og den dag han fik besøg af konkurrent-kandidat Nicolai Wammen, så de to partifæller kunne deltage i familieløbet ’De Røde Løbere’, som Torben Hansen havde opfundet til lejligheden. Som dels var at samle penge til Unicef-by Randers, men naturligvis mindst lige så meget at markere sig i valgkampen.

Hvad sidstnævnte angår, er det ikke hverdagskost, at en kandidat af egen drift eksponerer en konkurrent, og da slet ikke en der er vurderes til at kunne blive stemmesluger. De S-stemmer der falder i egen kreds, skulle helst gå til en selv og ikke til andre kandidater.

Ved valget i 2007 fik Svend Auken 22.769 personlige stemmer, som denne gang er hjemløse og derfor i princippet til rådighed for andre (S-)kandidater. Som tidligere Århus-borgmester har Nicolai Wammen potentialet til at sætte sig på en stor del af dem, men lige præcis i Randers er det ikke nødvendigvis en styrke med et stærkt Århus-fokus. Mildt sagt. Derfor er Wammen måske nok på papiret en konkurrent-kandidat til Torben Hansen, men i sammen­hængen er han først og fremmest næstformand og på andre måder en nøglefigur i sit parti, og hans deltagelse i dagens arrangement er derfor først og fremmest et signal om, at Torben Hansen er en stærk kandidat med en vægtig position internt hos Socialdemokraterne. Hvorved man helt uden at nævne navnet får mindet randrusianske S-vælgere om, at det er Torben Hansens største og potentielt farligste konkurrent-kandidat Maja Panduro ikke.


Fra de landsdækkende medier er det i dag værd at nævne, at Politiken har begået denne forudsigelse af hvilke østjyske kandidater der opnår valg til Folketinget. Man vil bemærke, at analysen for så vidt angår de randrusianske S-kandidater flugter meget godt med DitRanders tidligere bud, der opsummeres nedenfor under Dag ÷6.

Dagens blogs: Jarl Cordua om de radikales centrale rolle, Peter Mogensen om HTS’ skattesag og Rasmus Nielsen om net-tv fra partierne i rød blok.

(11/09 2011)


Claus Kvist Hansen (DF)
Claus Kvist Hansen (DF).

Ann S. Pedersen (SF)
Ann S. Pedersen (SF).

Michael Aastrup Jensen, MF (V)
Michael Aastrup Jensen (V).

Mischa Turner (KD)
Mischa Turner (KD).

Jonas Holm (V)
Jonas Holm (V).

Dag ÷5. Store Valgkamplørdag

Lørdag 10/09: Alt hvad der kunne krybe og gå af lokale kandidater og deres supportere trængtes på Rådhustorvet i dag. Sådan er det altid den sidste lørdag før et valg.

Dagen betragtes som en af valgkampens absolut vigtigste, hvad angår den direkte kontakt med vælgerne og ikke mindst synligheden over for samme, og derfor er Rådhustorvet og allernærmeste omegn det sikreste sted at stille sig op. Hvilket de så gør alle sammen. I dag sås selv de mere perifere kandidater, hvis man tør kalde dem sådan, fra Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti — ja, endda Liberal Alliance havde en overgang folk på stedet.

Om det gør nogen forskel? Ja, se det er jo ikke godt at vide, men kandidaterne selv er i hvert fald overbeviste om, at det ville gøre en forskel hvis de ikke var der. Men i øvrigt var stemningen her på kanten af slutspurten langt bedre, i modsætning til den første lørdag hvor der klart sporedes en vis træthed hos vælgerne. Men ikke i dag, i dag var nu-er-det-ved-at-være-alvor-følelsen fremherskende.

Valgkamp på Rådhustorvet

Per Bøje (K)
Per Bøje (K).

Sven-Erik Jørgensen (KD)
Sven-Erik Jørgensen (KD).

Valgkamp på Rådhustorvet

Maja Panduro, MF (S)
Maja Panduro (S).

Mogens Nyholm (R)
Mogens Nyholm (R).

Valgkamp på Rådhustorvet

Torben Hansen, MF (S)
Torben Hansen (S).

Anders Primdahl Vistisen (DF)
Anders Primdahl Vistisen (DF).


Dagens blogs: Jarl Cordua skriver om Enhedslistens stormende fremgang, Rasmus Nielsen om net-tv fra partierne i blå blok.

(10/09 2011)


Maja Panduro, MF (S)
Maja Panduro (S) - mere på vippen
end forventet på forhånd.


Torben Hansen, MF (S)
Torben Hansen (S) - heller ikke
nødvendigvis sikker.

Dag ÷6. En socialdemokratisk valggyser

Fredag 09/09: Det trækker muligvis op til en valggyser for de social­demokratiske Randers-kandidater. Maja Panduro er mere på vippen end forventet på forhånd, men heller ikke Torben Hansen er nødvendigvis sikker på genvalg.

Næppe mange havde forudset noget sådant, men på landsplan står Social­demokraterne ifølge altinget.dk i dag til at få det dårligste valgresultat siden 1903. Partiernes dagsform skifter ganske vist hele tiden, så det behøver ikke ende sådan, men tendensen forekommer ret sikker: S står ikke til fremgang, og det er dårligt nyt for mindst én af de to randrusianske S-kandidater.

Umiddelbart er det Maja Panduro, der står yderst. I 2007 blev hun lige nøjagtig ikke valgt, men blev 1. suppleant og kom ind i 2009 efter Svend Aukens død, og det store spørgsmål er selvfølgelig, om hun denne gang kan blive valgt i egen ret.

DitRanders har to gange analyseret hendes genvalgschancer, første gang med den konklusion at ’genvalg er inden for rækkevidde, om end langt fra sikkert’, og anden gang — efter at daværende Århus-borgmester Nicolai Wammen på ny havde meldt sig ind i landspolitik — med den vurdering, at hun trods Wammens stemmesluger-potentiale stod tilbage med ’større chance for genvalg’.

Men begge dele var under ’den forudsætning, at Socialdemokraternes stemmetal ved næste folketingsvalg vil være nogenlunde det samme som i 2007. Går S frem og får et mandat mere i Østjyllands Storkreds, er Maja Panduros genvalg tæt på at være stensikkert, og hvis S går tilbage og mister et mandat i Østjyllands Storkreds, er det lige så tæt på at være lige så stensikkert, at genvalg er udelukket.’ At S går frem og får et østjysk mandat mere, forekommer ikke særlig sandsynligt, og hvis ellers DitRanders’ analyser holder vand, er Maja Panduros genvalg derfor i bedste fald kun ’inden for rækkevidde, om end langt fra sikkert’. Står S’ tilbagegang ved magt, og rammer den et østjysk S-mandat, hænger hendes genvalg i en tynd tråd.

En alternativ mulighed er selvfølgelig, at hun overspurter den anden randrusianske S-kandidat Torben Hansen, så det bliver ham der ryger ud, men det er nok ikke så sandsynligt. Hvis det endelig skal være, er der nok større sandsynlighed for det ultimative socialdemokratiske skrækscenarie, nemlig at begge de randrusianske S-kandidater hver især får stemmer nok til at forhindre den anden i at blive valgt, men ikke nok til selv at komme ind. I givet fald vil det blive første gang siden 1910, Randers ikke får en socialdemokrat i Folketinget.


Dagens blogs: Jarl Cordua skriver om tv-duellen med Lars Løkke og en lille smule om Helle Thorning-Schmidts skattesag, som Peter Kurrild-Klitgaard bruger som afsæt til at fundere over politiker-dobbeltmoral. Jens Ringberg interesserer sig derimod for de konservatives krise, og endelig falder Rasmus Nielsen lidt af på den ved at sammenligne virkeligheden med ’Borgen’.

(09/09 2011)


Nedtælling. Fra Dag ÷20 til Dag ÷7

DitRanders fører ’logbog’ over de lokale kandidaters gøren og laden under valgkampen. Ovenstående dækker den sidste uge op til selve valget, de første 2 uger af valgkampen beskrives, også på dag-til-dag basis, i bloggen Nedtælling til valg.

(26/08 — 08/09 2011)

© DitRanders
© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3