DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 10/09 2009

– (Opdateret 23/09 2009 01:09)

Maja Panduros chancer for genvalg

Det politiske terræn i Østjyllands Storkreds er markant ændret: 22.769 personlige S-stemmer ledige Opdateret: Svend Aukens afløser er ikke nogen 'født' stemmesluger

Af Michael Kjærgård


I denne uge fik Socialdemokraterne i Randers deres folketingsmedlem nr. 2. Efter at have forladt Randers Byråd er Maja Panduro nu avanceret fra første­suppleant til rigtig MF'er, og det interessante er så, om hun kan fastholde mandatet.

  Generelt har folketingsmedlemmer, der indtræder undervejs i en valgperiode, langt fra nogen garanti for at kunne fortsætte efter et valg. Det landsdækkende politik-website Altinget.dk har for nylig offentliggjort en analyse for de pt. i alt 9 suppleanter, der siden valget i 2007 er kommet ind som MF'ere, og 5 af dem står til at ryge ud igen ved førstkommende valg.

  Heriblandt Maja Panduro - ifølge Altinget.dk


MEN ANALYSER er ikke en eksakt videnskab, så der er god grund til at se nærmere på de bagvedliggende stemmetal i Østjyllands Storkreds. Her fik Social­demokraterne i 2007 valgt 7 folketingsmedlemmer, mens 4 kandidater ikke blev valgt. I rækkefølge efter personlige stemmetal: Svend Auken, Henrik Dam Kristensen, Kirsten Brosbøl, Torben Hansen, Leif Lahn Jensen, René Skau Björnsson og Anne-Marie Meld­gaard, og de ikke-valgte: Maja Panduro, Hüseyn Arac, Iben Sønderup og Jan Friis.

  Den præcise fordeling af stemmer i de forskellige opstillingskredse ved folketingsvalget i 2007 fremgår af skemaet længere nede på siden (klik på det for at se det i en større udgave), og heri gemmer sig adskillige afgørende detaljer. For personligt stemmetal er ikke bare personligt stemmetal. Det kan gøre en verden til forskel, om man får (næsten) alle sine stemmer hjemme i sin egen opstillingskreds, eller om kan høste jævnt også i de andre(s) kredse.


HER ER DET, det får afgørende betydning for vurderingen af Maja Panduros genvalgschancer, at det lige nøjagtig er Svend Auken, hun har afløst. Svend Auken var en stærkt destabiliserende faktor for forudsigeligheden i fordelingen af østjyske social­demokratiske stemmer.

  I sin egen Århus Øst-kreds var han selvsagt suveræn, men også i nabokredsene Århus Syd, Vest og Nord fik Auken flere personlige stemmer end disse kredses egne kandidater - i Århus Nord fik han endda flere personlige stemmer end hjemme i Århus Øst. Også i de andre områder af den gamle Århus Amts­kreds (Skanderborg, Favrskov, Djurs og Randers Nord og Syd) tog han for sig af de personlige stemmer. Faktisk er det kun i de to opstillingskredse, som er kommet til Østjyllands Storkreds sydfra (Horsens og Hedensted), at Aukens personlige stemmetal er sammenligneligt med andre kandidaters høst af personlige stemmer uden for egen kreds, og der er kun to andre kandidater, der har formået at få flere stemmer i en 'fremmed' kreds end kredsens egen kandidat (Henrik Dam Kristensen i Hedensted-kredsen og Torben Hansen i Randers Syd-kredsen).

  Totalt set fik Svend Auken ene mand mere end halvdelen af samtlige personlige stemmer, som de respektive S-kandidater fik uden for deres egne opstillingskredse.


DET POLITISKE TERRÆN i Østjyllands Storkreds er derfor markant ændret efter Aukens død, og alle hans personlige stemmer - 3.951 i Århus Øst-kredsen og intet mindre end 18.818 i de andre(s) kredse, er nu ledige og i princippet til rådighed for de andre kandidater. Dels naturligvis til den kandidat, Social­demokraterne i Århus Øst-kredsen måtte vælge i stedet for Auken, men også og i mindst lige så høj grad for (nogle af) de andre kandidater i de andre kredse.

  Aukens afløser som folketingskandidat i Århus Øst-kredsen vil med en høj grad af sandsynlighed få et pænt personligt stemmetal i sin egen kreds, alene af den grund at S-vælgerne dér vil være helt klar over, at det er nødvendigt, hvis de skal gøre sig håb om at få deres nye kandidat valgt. Men selv hvis vi for eksemplets skyld antager, at han/hun vil få lige så mange personlige stemmer i egen kreds, som Svend Auken fik, så er det ikke nødvendigvis nok, til at vedkommende bliver valgt. Auken hentede som nævnt hele 18.818 personlige stemmer i andre kredse, mens gennemsnittet for de andre S-MF'ere i Østjyllands Storkreds ligger under 2.000.


SÅ MED MINDRE Socialdemokraterne i Århus Øst- kredsen finder en helt usandsynlig stemmesluger, og det gør de nok ikke, så ligger der mindst 16.000 personlige Svend Auken-stemmer og venter på at blive samlet op. Det er nærliggende at tro, at S-kandidaterne fra især de 3 andre Århus-kredse vil 'hjemtage' nogle af dem, men 2 af de 3 er allerede MF'ere, så det betyder isoleret set mindre. Den tredje, Hüseyn Arac, ligger derimod så markant lavere i personligt stemmetal i egen kreds end de 2 andre århusianske S-MF'ere, at de ledige Auken-stemmer næppe er nok til at få ham valgt.

  I de andre kredse, hvis S-kandidater blev valgt - Horsens, Skanderborg, Djurs og ikke mindst Randers Nord med Torben Hansen - er vælgerne så lokalt bevidste, at der næppe er noget at komme efter for andre opstillingskredses kandidater.


DERFOR kommer kampen om det yderste S-mandat i Østjyllands Storkreds sandsynligvis til at stå mellem 1. Maja Panduro i Randers Syd, 2. den person, der måtte blive Århus Øst-kredsens nye folketings­kandidat, og 3. den af de nuværende S-MF'ere, der blev valgt med det laveste personlige stemmetal: Århus Syd-kredsens Anne-Marie Meldgaard, der fik 3.988 personlige stemmer mod Maja Panduros 3.488.

  Ser man på personlige stemmer i egen kreds, er forskellen endnu mindre, så selv om Anne-Marie Meldgaard som nævnt formentlig vil kunne tilbage­erobre en vis mængde af de efterladte Auken-stemmer i hendes egen Århus Syd-kreds, er det næppe nok til at distancere sig afgørende fra Maja Panduro. Det samme gælder den kommende, nye S-kandidat i Århus Øst-kredsen, der formentlig står til at få et personligt stemmetal i nogenlunde samme størrelsesorden.

  Kampen er altså helt åben.

  Set i Maja Panduros og Randers Syd-kredsens perspektiv tæller det på plussiden, at Maja Panduro i 2007 placerede sig så højt på baggrund af at være helt nyslået folketingskandidat og ikke folketings­medlem i forvejen. Det er hun nu, hvilket alt andet lige giver et langt bedre afsæt.

  Så genvalg er inden for rækkevidde, om end langt fra sikkert.


DET SKAL BEMÆRKES, at ovenstående analyse hviler på den forudsætning, at Socialdemokraternes stemmetal ved næste folketingsvalg vil være nogen­lunde det samme som i 2007. Går S frem og får et mandat mere i Østjyllands Storkreds, er Maja Panduros genvalg tæt på at være stensikkert, og hvis S går tilbage og mister et mandat i Østjyllands Storkreds, er det lige så tæt på at være lige så stensikkert, at genvalg er udelukket.

  Og så hviler analysen naturligvis også på den forud­sætning, at Maja Panduro i Randers Syd-kredsen også ved næste folketingsvalg skal dele de randrusianske S-stemmer med Randers Nord-kredsens Torben Hansen. Han skiftede som bekendt i 2001 fra Randers Byråd til Folketinget, og man kunne godt forestille sig situationer, hvor han kunne finde på at skifte tilbage.

  Men det er en helt anden historie.


Opdatering: Socialdemokraterne i Århus Øst-kredsen har 23/09 2009 valgt Jens Joel Nielsen som den folke­tingskandidat, der skal løfte arven efter Svend Auken.

  Jens Joel Nielsen er mest kendt på de indre linjer hos Socialdemokraterne, for hvem han har arbejdet som politisk assistent i Europa-Parlamentet. Partifæller giver ham et godt skudsmål, men da han siden 2006 mest har gjort sig i kulissen og det endda i Bruxelles, er han meget langt fra at være nogen 'født' stemme­sluger til et folketingsvalg. Så kampen om det yderste S-mandat i Østjyllands Storkreds er fortsat helt åben. >  Alle tal fra folketingsvalget i 2007Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Maja Panduro ©DitRanders
Maja Panduro: Randrusiansk S-MF'er siden i tirsdags. Foto: Socialdemokraterne
 
Torben Hansen ©DitRanders
Torben Hansen: Randrusiansk S-MF'er siden 2001. Foto: Socialdemokraterne
'Rangliste' for personlige stemmetal i 2007:
Århus Øst
Svend Auken22.769
Horsens
Henrik Dam Kristensen
10.710
Skanderborg
Kirsten Brosbøl7.460
Randers Nord
Torben Hansen6.689
Djurs
Leif Lahn Jensen5.865
Århus Vest
René Skau Björnsson
4.061
Århus Syd
Anne-Marie Meldgaard
3.988
Randers Syd
Maja Panduro3.488
Århus Nord
Hüseyn Arac2.524
Favrskov
Iben Sønderup1.638
Hedensted
Jan Friis530


 
 
Randers Havn ©DitRanders
Randers Havn. © DitRanders
 
'Fontæne'på Østervold ©DitRanders
'Fontæne'. Den nye vandkunst på Østervold. © DitRanders
Kampen om det yderste S-mandat i Østjyllands Storkreds kommer sandsynlig­vis til at stå mellem 1. Maja Panduro i Randers Syd, 2. den person, der måtte blive Århus Øst-kredsens nye folketings­kandidat, og 3. den af de nuværende S-MF'ere, der blev valgt med lavest personlige stemmetal: Århus Syd-kredsens Anne- Marie Meldgaard, der fik 3.988 personlige stemmer mod Maja Panduros 3.488.

 
Markedsgade ©DitRanders
Markedsgade. © DitRanders
 
Schaldemosevej ©DitRanders
Schaldemosevej. © DitRanders