DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Et godt bud er, at Erik Mouritsen sådan set gerne ville have haft stillingen, men han ville ikke risikere én gang til at udsætte sig for den ydmygelse at blive vraget, sådan som det skete i Gl. Randers’ tid

Chef for det hele

I aftes sluttede næstsidste akt i det snart årlange forløb med rokader, slankning og udskiftninger i kommunens Direktion. Den nye kommunaldirektør er på plads.

Ansættelsesudvalget afleverede en enig indstilling i sidste uge, og i Økonomiudvalget var der også enighed, da indstillingen blev behandlet i det på forhånd berammede møde i går. Ja, enigheden blev faktisk konstateret på forhånd allerede inden udvalgsmødet, således at der kunne indkaldes til ekstraordinært, lukket byrådsmøde i aftes og ansættelsen af Hans Nikolaisen kunne blive endeligt besluttet.

Som sin forgænger Bent Peter Larsen kommer han fra en direktørstilling i Århus Kommune. ’Hans Nikolaisen har stor erfaring med politisk rådgivning. Han har i 12 år fungeret som sparringspartner for tre forskellige borgmestre i Århus i forhold til kommunens generelle økonomi og større planlægningssager. Samtidig har han stor erfaring som offentlig leder på højt niveau og et solidt kontaktnet inden for den kommunale verden både på landsplan og regionalt,’ hedder det bl.a. om ham på kommunens hjemmeside.

Samme sted erklærer borgmester Henning Jensen Nyhuus, at ’Vi har nu ansat en mand med gedigen erfaring som topleder og politisk sparringspartner. Vi har lagt vægt på at få en kandidat, der er vant til at lede gennem andre og har haft ansvar for mange og store udviklingsopgaver, og dermed også har et stærkt netværk på både lands- og regionalt plan. Det er præcis hvad vi har fået.’

Hans Nikolaisen starter i jobbet 01/10, og samtidig ophører konstitueringen af Erik Mouritsen i jobbet. Mange havde på forhånd spekuleret i om han ville søge stillingen fast, men det gjorde han ikke. Et godt bud er, at Erik Mouritsen sådan set gerne ville have haft stillingen, men han ville ikke risikere én gang til at udsætte sig for den ydmygelse at blive vraget, sådan som det skete i Gl. Randers’ tid. Eneste løsning på dette var kun at søge stillingen, hvis han kunne være sikker på Byrådets opbakning til også at få den, og den sikkerhed kunne han ikke opnå. Derfor var han ikke blandt de 13 ansøgere, og derfor vender han nu tilbage til sin post som ’overdirektør’ for Sundhed og Ældre plus en del af de tidligere vicekommunaldirektør-opgaver.

Med Hans Nikolaisen placeret i kommunaldirektørstolen mangler nu kun sidste akt i det langvarige forløb med rokader, slankning og udskiftninger i kommunens Direktion, som for en dels vedkommende var en udløber af KMD-sagen, og i sidste ende førte til, at kommunaldirektørposten blev ledig, og her til allersidst sendte Byrådet ud i det totale selvsving om diverse formalia uden sammenhæng med KMD-sagens substans.

Nu mangler kun sidste akt, nemlig at finde en permanent løsning for Direktionen, idet nemlig alle rokader i princippet er midlertidige og kun aftalt til at gælde året ud. Det enkleste vil være at gøre dem varige, og mon ikke det ender med det, nu da kommunaldirektørens rolle i kabalen udfyldes af Hans Nikolaisen og ikke Bent Peter Larsen.

(30/08 2011)

Kommunaldirektør Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør Hans Niko­laisen. Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3