DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Nu bliver det aldrig opklaret, om Bent Peter Larsen under alle omstændigheder ville have været uden chance for forlængelse af sin ansættelse

Ny direktør-exit

Kommunaldirektør Bent Peter Larsen tager et langt skridt ned af karrierestigen og forlader Randers Kommune. Endnu en udløber af KMD-sagen, der også fik vicekommunaldirektøren til at sige farvel.

Ligesom vicekommunaldirektør Klaus Christiansen, der ved årsskiftet rejste til Viborg, blev Bent Peter Larsen i forbindelse med KMD-sagen udpeget som ansvarlig for at der blev brugt 47 millioner kommunale kroner på en IT-kontrakt, uden at nogen politikere havde sagt god for det. Et afgørende brud på de allermest gundlæggende kommunale spilleregler.

Men ud over denne konstatering blev der ikke besluttet nogen egentlige sanktioner mod de to, og da Klaus Christiansen kom udløbet af sin åremåls­ansættelse i forkøbet ved at rejse selv, var der knyttet en vis spænding til spørgsmålet, om det var en ren tilfældighed at en stribe midlertidige omrokeringer i Direktionen alle var sat til samme varighed som udløbet af Bent Peter Larsens åremålsansættelse ved næste årsskifte.

Nu bliver det aldrig opklaret, om Bent Peter Larsen under alle omstændigheder ville have været uden chance for forlængelse af sin ansættelse, for i aftes besluttede Varde Byråd at ansætte ham som Plan, Kultur og Teknik-direktør. Et langt — meget langt — skridt ned ad karriere­stigen til en lavere stilling i en mindre kommune, så om ikke andet kan man konkludere, at Bent Peter Larsen selv ikke i længden kunne se sig som fortsat indehaver af kommunaldirektørstillingen i Randers.

På det punkt har han formentlig set rigtigt, at dømme efter den lidt kuld­slåede hilsen til ham i den kommunale pressemeddelelse, hvor borgmesteren nøjes med at tage nyheden 'til efterretning' uden så meget som at takke for indsatsen. Tværtimod glæder borgmesteren sig over, at den nu snart forhenværende kommunaldirektør 'kommer nærmere sit nye hjem og familie'. Man kunne, hvis man er i det humør, godt oversætte det til 'jo længere væk jo bedre', men under alle omstændigheder er det en reference til privatsfæren og dermed en let giftig understregning af, at borgmesteren intet har at sige om Bent Peter Larsens arbejde for Randers Kommune.

Lidt i samme boldgade er det, at der lynhurtigt er arrangeret en afskeds­reception allerede ved udgangen af indeværende måned — hvilket, hvis man er i det humør, kunne oversættes til 'jo før jo bedre'. Men retfærdigvis skal nævnes, at topchefers exit altid sker hurtigt, uanset bagvedliggende årsager, alene af den grund at enhver ledelsesperson på vej ud mister gennemslags­kraft fra det øjeblik, farvellet er kendt.

På samme måde kan man heller ikke nødvendigvis lægge noget i, at lige netop direktionsrokadens joker, 'overdirektør' Erik Mouritsen som foruden Sundhed og Ældre også er konstitueret vicekommunaldirektør, nu konstitueres som kommunaldirektør. I den position var han i forvejen nr. 2 og det ligger derfor lige for at rykke ham op som — midlertidig — nr. 1.

Om Mouritsen selv ser midlertidigheden som noget — ja, midlertidigt — eller om han vil gå efter at få posten på permanent basis, vil vise sig, senest når der er besluttet en rekrutteringsproces for en varig besættelse af posten. Erik Mouritsen har tidligere, i Gl. Randers' tid, lagt billet ind på kommunal­direktørstillingen uden at få den.

(02/03 2011)

Kommunaldirektør Bent Peter Larsen
Kommunaldirektør Bent Peter Larsen. Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3