DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Den nye sammensætning af Direktionen gælder udtrykkeligt kun frem til udgangen af 2011 — samtidig med at kommunaldirektør Bent Peter Larsens åremålsansættelse udløber, hvilket man efter tilbøjelighed kan finde enten helt tilfældigt eller lidt påfaldende

Oversete millioner

Sammen med vicekommunaldirektør Klaus Christiansen brugte kommunaldirektør Bent Peter Larsen 47 mio. kr. på KMD-kontrakten uden at have fået lov af politikerne. Klaus Christiansen er rejst, men Bent Peter Larsen er her endnu. Og ingen vil tale om millionerne.

KMD-sagen er kun landet foreløbigt, en kendsgerning der har været over­skygget af at Klaus Christiansen meget effektfuldt nåede at finde nyt job, netop som han skulle spares væk, og af at 2 andre direktører også er rejst. Den nye sammensætning af Direktionen gælder udtrykkeligt kun frem til udgangen af 2011 — samtidig med at kommunaldirektør Bent Peter Larsens åremålsansættelse udløber, hvilket man efter tilbøjelighed kan finde enten helt tilfældigt eller lidt påfaldende.

Påfaldende er det i hvert fald, at ingen — absolut ingen — i diskussionen oven på afslutningen af KMD-sagen har spildt ord på de 47 mio. kr., som KMD-kontrakten var dyrere end forudsat, og som politikerne først blev bekendt med, efter at kommunaldirektør og vicekommunaldirektør havde disponeret over dem. Altså uden at politikerne havde bevilget pengene, hvilket er så meget i modstrid med de grundlæggende kommunale spille­regler, som noget næsten kan være.

Alt muligt andet har været diskuteret — især det der er blevet kaldt en ’mistillidskultur’ mellem Direktion og politikere, hvor den daværende Børn og Skole-direktør Søren Kjær førte an i antydningerne af, at det er borgmesteren der er problemet. En antydning der naturligvis blev grebet med vellyst af den borgerlige opposition, selv om man næsten ikke kan forestille sig, at den er uvidende om den undertrykte jubel der brød ud i Søren Kjærs forvaltnings­områder ved meddelelsen om hans afgang. Men mistillidsdiskussionen handlede ikke om ham, tværtimod kom den fuldstændig til at overskygge noget der er nok så håndgribeligt: penge. Penge fra den kommunale kasse, der som bekendt lider af permanent lavvande.

Alligevel er de 2 topdirektørers brug af 47 ubevilgede kommunale kroner blevet forbigået i tavshed. Selv om 47 mio. kr. ellers er rigtig mange penge. Fx er det halvdelen af den besluttede budgetbesparelse for 2011, og dobbelt så meget som den skatteforhøjelse på 0,2% som kommunen søgte om lov til, men fik afslag på. Man skulle forsværge, at så mange penge bare kunne blive brugt, uden at nogen tog sig videre af det, men ikke desto mindre er det tilsyne­ladende netop, hvad der sket. I hvert fald vil ingen tale om det.


Se den udførlige gennemgang af KMD-sagens forløb og efterspil på bloggen KMD-sag med spin.

(31/12 2010)

Kommunaldirektør Bent Peter Larsen
Kommunaldirektør Bent Peter Larsen. Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3