DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Erik Mouritsen, der ikke var omfattet af den første rokade, skal nu foruden sit hidtidige område Sundhed og Ældre også varetage den vicekommunal­direktørstilling, der ellers skulle spares væk

Standby-direktion

Direktørflugten fra kommunen får byrådet til at give kortene helt om med både en superdirektør og Erik Mouritsen som ’overdirektør’. Alt sammen midlertidigt. Det ligner en kabale med lurepasning.

Fordelingen af de kommunale direktørområder ændres nærmest uge for uge.

Først var der en vicekommunaldirektør for meget, så gik kabalen op, og straks efter var der en direktør for lidt. Nu er der konstitueret en ny.

Samtidig skulle Miljø og Teknik slås sammen med Kultur, nu skal Miljø og Teknik forblive sig selv, og Kultur i stedet slås sammen med Børn og Skole. Og vicekommunaldirektørstillingen, der skulle nedlægges, bliver nu i stedet lagt sammen med Sundhed og Ældre.

Kun kommunaldirektøren og Social og Arbejdsmarked har undgået frem-og-tilbage-rokeringerne over de seneste uger, men da alle de seneste ændringer udtrykkeligt er midlertidige, er der ingen sikkerhed mod yderligere ændringer med tiden.

Det hele startede som bekendt med en beslutning om at skære ned fra 7 til 5 direktører. Allerede dagen efter skaffede vicekommunaldirektøren sig et andet job, hvorefter alting i princippet var godt. Men én dag længere fremme faldt det hele sammen, da den udpegede superdirektør for Kultur, Miljø og Teknik ikke alene fravalgte sit nye job, men besluttede at skifte helt til en anden kommune.

Så nu har man rullet det hele tilbage.

Miljø og Teknik forbliver sig selv, med sekretariatschef Lene Andersen konstitueret som ny direktør frem til udgangen af næste år, hvorefter stillingen skal opslås eksternt. Ny superdirektør bliver i stedet Lars Keld Hansen, som skulle skifte fra Kultur til Børn og Skole, men som i stedet nu ’indtil videre’ skal tage sig af begge dele. Og Erik Mouritsen, der ikke var omfattet af den første rokade, skal nu foruden sit hidtidige område Sundhed og Ældre også varetage den vicekommunaldirektørstilling, der ellers skulle spares væk.

Det vil sige, at Mouritsen overtager Økonomi, Personale og HR — oveni Sundhed og Ældre. En ordentlig mundfuld, der vel nærmest berettiger til en uofficiel titel som ’overdirektør’.

Også den ændring gælder næste år ud. I løbet af efteråret 2011 skal hele konstruktionen evalueres, og rigtig meget kan nå at ske inden da. Hvis man kan kalde omstruktureringen af direktionen en kabale, så er udfaldet vel indtil videre nærmest en lurepasning.

Jokeren i spillet er den nye ’overdirektør’ Erik Mouritsen, som efterhånden har prøvet næsten alt i den kommunale verden.

Som byrådspolitiker i Gl. Randers i sin tid var han både S-gruppeformand og socialudvalgsformand, og den politiske erfaring i kombination med hans uddannelse som skatterevisor gjorde ham senere til skattedirektør. Direktørerfaringen i kombination med socialudvalgserfaringen gjorde ham sidenhen til socialdirektør, mens et forsøg på at blive kommunaldirektør i Gl. Randers glippede. I stedet blev han ved dannelsen af Ny Randers Kommune direktør for Sundhed og Ældre, og nu altså også vicekommunal­direktør som foreløbig kulmination på karrieren.

(03/12 2010)

Direktør Erik Mouritsen
’Overdirektør’ Erik Mouritsen. Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3