DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Tilsammen løber besparelsen op i 14 mio. kr., når det hele er slået fuldt igennem

Minus 2 direktører

Miljø- og teknikdirektør Pernille Blach Hansen gik selv for en måned siden, og i sommeren 2012 er det også slut for vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Resten af kommunens direktion rykker sammen og deler opgaverne mellem sig.

Det er nok tilfældigt, i hvert fald for den enes vedkommende, men begge har på anden vis gjort sig bemærket tidligere i år. Klaus Christiansen mest opsigtsvækkende da han med times varsel blev bedt om at aflevere sine nøgler, fik lukket sin adgang til de kommunale it-systemer og i øvrigt sendt hjem med besked om ikke at vise sig på arbejde, mens det blev undersøgt, om hans embedsførelse var ufin i kanten.

Det var sagerne om overtrædelse af udbudsreglerne, hvor it-firmaet KMD var kommet i søgelyset i flere kommuner. I Randers var det Klaus Christiansens navn, der stod på alle kontrakterne med KMD, og derfor stod han også inde i lyskeglen. Ufortjent, for han havde naturligvis ikke skrevet under på noget, uden at det var besluttet og godkendt efter alle kunstens regler i det kommunale apparat. Omstændighederne ved hans tjenestefritagelse var dog så spektakulære, at det ikke var nogen given ting, at han fik lov at vende tilbage. Men det gjorde han, efter en lille måned - så vidt vides som den eneste vicekommunaldirektør, der nogen sinde og i nogen kommune har overlevet et lignende forløb.

Dog, overlevelsen er kun midlertidig. Som de andre kommunale direktører er han ansat på en åremålskontrakt, og når den udløber i sommeren 2012, bliver den ikke forlænget for hans vedkommende, fremgår det af en udmøntning af budgetforliget, som netop er besluttet.

Stillingen som direktør for Miljø og Teknik, som Pernille Blach Hansen forlod for en måned siden til fordel for et job på Grundfos, bliver heller ikke nybesat.

Pernille Blach Hansen der i forvejen var velkendt som tidligere folketings­medlem, kom sidste vinter ud i alle randrusianske hjem på forsiden af det meget udskældte 2010-affaldshæfte Exit — en titel som her bagefter forekommer næsten profetisk. Både stillingen og dens hidtil eneste indehaver er i hvert fald væk og kommer ikke igen.

Stillingen slås i stedet sammen med en af de øvrige direktørstillinger (Kultur), som i øvrigt sammen med stillingen som direktør for Børn og Skole udsættes for en personmæssig rokade. For direk­tørerne for Sundhed og Ældre, Social og Arbejdsmarked samt kommunaldirek­tøren sker der ingen personmæssige ændringer og kun lidt i henseende til fordelingen af opgaver.

Slutfacit: 2 sparede direktørlønninger samt, hvilket tæller nok så meget, en besparelse ved at slå de 2 sekretariater (Miljø og Teknik samt Kultur og Fritid) sammen til ét. Dertil kommer øget digitalisering (borgerbetjening på nettet), centralisering af økonomifunktionen, en uspecificeret effektiviseringsrunde, it-sammenlægning og ’øvrige administrative besparelser’. Tilsammen løber besparelsen op i 14 mio. kr., når det hele er slået fuldt igennem.

(24/11 2010)


OPDATERING

Klaus Christiansen kom ikke til at vente længe på et nyt job.

(25/11 2010)


OPDATERING

Søren Kjær der skulle have været superdirektør for Kultur, Miljø og Teknik, er sprunget i målet og skifter kommune. Så nu er der ikke en direktør for meget, men en for lidt.

(26/11 2010)

Illustration fra Exit-affaldshæftet
Miljø- og teknikdirektør Pernille Blach Hansen på forsiden af Exit. En ’profetisk’ titel

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3