DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Skal man tage bestik efter både dette og tidligere valg, er den korte version at Michael Aastrup Jensen (V) har underbygget sin position som en stærk østjysk kandidat, mens der er sket en indbyrdes forskydning mellem de 2 socialdemokratiske Randers-kandidater

Stadig 3 MF’ere

Randers er fortsat og uændret repræsenteret med 3 MF’ere. Trods et døgns tvivl om det ene S-mandat er Randers en af de stærkeste S-bastioner i landet, til gengæld cementerer Michael Aastrup Jensen (V) sin position blandt de østjyske kandidater.

Torben Hansen (S) stjal billedet i de første dage efter valget. Først så han ud til at være ude, så så han ud til at være inde, men i virkeligheden var det blot valgmatematikken der var tvivl om, så Torben Hansen blev sådan set bare genvalgt ligesom de 2 andre Randers-MF’ere, Maja Panduro (S) og Michael Aastrup Jensen (V).

Men trods genvalget, og selv om en lidt tidligere flytning af et tillægsmandat til Østjylland fra København ville have gjort dramaet ikke-eksisterende, så lader det sig ikke skjule, at Torben Hansens position internt i S er svækket i forhold til hans med-kandidat Maja Panduro. De kæmper i vidt omfang om de samme stemmer, og mens Torben Hansen har været ung og lovende MF’er i 10 år, så er Maja Panduro det lige nu, og endda er hun inde i en opadgående kurve.

Torben Hansens stemmetal, derimod, er for nedadgående i forhold til 2007, og når han kun lige lykkedes med at komme ind på det yderste mandat denne gang, hvordan vil det så ikke gå næste gang? Et spørgsmål som ingen af gode grunde kan svare på endnu, men som må give anledning til en del over­vejelser, både personlige og i partiet.

Men uanset personlige stemmer, fordelingen af samme og de geografiske finurligheder i valgmatematikken, så voksede Socialdemokraterne i begge Randers­kredse. I Torben Hansens opstillingskreds Randers Nord voksede S’ stemmeandel med 1,7%, og i Maja Panduros opstillingskreds Randers Syd med 1,3%.

Målt på hvor stor en andel af samtlige stemmer der gik til S, er Randers Nord nu den næststærkeste socialdemokratiske kreds i hele landet med 36,54%, mens Randers Syd kommer ind som nr. 7 (31,99%). Til sammenligning fik Venstre i Randers Syd 29,63% af samtlige afgivne stemmer, hvilket placerer valgkredsen langt nede som nr. 33 i V-ranglisten, og 27,61% i Randers Nord (nr. 47).

Til gengæld fik V-kandidaten i Randers Syd, Michael Aastrup Jensen, et godt personligt valg. Rigtig godt endda. Målt på samme måde, i personlige stemmer som andel af samtlige stemmer, placerede han sig på 2.-pladsen blandt kandidaterne i Østjylland med 13,62% af stemmerne i Randers Syd, og igen på 6.-pladsen med 11,41% i Randers Nord. Lige efter, på 7.-pladsen, ligger Maja Panduro med 11,07% i Randers Syd og på 12.-pladsen med 9,25% i Randers Nord. Dermed slår hun lige netop ikke Torben Hansen i begge Randerskredse, Torben Hansen indtager 11.-pladsen med 10,25% i Randers Nord, men er til gengæld helt nede på en 28.-plads med 4,96% i Randers Syd.

Også målt i absolutte tal er Michael Aastrup Jensen den, der klarede sig i særklasse bedst. Med 10.280 personlige stemmer blev han nr. 3 af samtlige kandidater i Østjylland, kun overgået af Nicolai Wammen (S) (32.119) og Lykke Friis (V) (30.910), men foran Troels Lund Poulsen (V) (10.038).

Maja Panduro blev nr. 7 med 7.333 personlige stemmer efter Henrik Dam Kristensen (7.719) men foran Leif Lahn Jensen (6.986) og Kirsten Brosbøl (6.931), og for Torben Hansen rakte 4.945 personlige stemmer til at blive nr. 12, lige efter Jens Joel (S) (5.309) men foran Karen Jespersen (V) (4.893).

Skal man tage bestik efter både dette og tidligere valg, er den korte version at Michael Aastrup Jensen (V) har underbygget sin position som en stærk østjysk kandidat, mens der er sket en indbyrdes forskydning mellem de 2 socialdemokratiske Randers-kandidater, så Maja Panduro er for opadgående og Torben Hansen for nedadgående.

For detaljer om hver af de 3 Randers-MF’ere, se teksten under portrætterne nedenfor:

Torben Hansen, MF (S)
Torben Hansen (S)

2011: Valgt som nr. 7 på det yder­ste tillægsmandat for S i Østjyl­lands Storkreds efter en usikkerhed der opstod og blev forstærket alle­rede før selve valget, og som efter valget endte i en sand neglebider under fintællingen, et formodet nederlag og så alligevel overlev­else, da et tillægsmandat skiftede fra Københavns Storkreds til Øst­jyllands Storkreds.

2007: Valgt som Socialdemokra­ternes nr. 4 på et kredsmandat (6.689 personlige stemmer, over­gået af Svend Auken, Henrik Dam Kristensen og Kirsten Brosbøl).

2005: Valgt som Socialdemokra­ternes nr. 6 på et tillægsmandat (4.854 personlige stemmer, over­gået af Svend Auken, Jan Petersen, René Skau Björnsson, Anne-Marie Meldgaard, og Kirsten Brosbøl).

2001: Valgt som Socialdemokra­ternes nr. 5 på et kredsmandat (3.620 personlige stemmer, over­gået af Svend Auken, Nicolai Wammen, Jan Petersen og René Skau Björnsson).
Michael Aastrup Jensen, MF (V) Maja Panduro, MF (S)
Michael Aastrup Jensen (V)

2011: Valgt på et kredsmandat som nr. 3 for V i Østjyllands Stor­kreds, efter Lykke Friis og Troels Lund Poulsen. Et godt eksempel på at valgmatematik ikke er så ligetil, idet Michael Aastrup Jensen fik 152 flere personlige stemmer end Troels Lund Poulsen, men alligevel bliver overhalet af ham på deres henholdsvise andele af V-listestem­mer (6.072 mod 8.084).

2007: Valgt som Venstres nr. 2 på et kredsmandat (10.532 person­lige stemmer, kun overgået af Karen Jespersen).

2005: Valgt som Venstres nr. 3 på et kredsmandat (8.835 person­lige stemmer, kun overgået af Anne-Mette Winther Christiansen, men i mandatrækkefølgen også pas­seret af Jørgen Winther pga. dennes andel af V-listestemmer).

2001: Ikke opstillet.
Maja Panduro (S)

2011: Valgt på et kredsmandat som nr. 3 for S i Østjyllands Stor­kreds, efter Nicolai Wammen og Henrik Dam Kristensen. Et eksem­pel på at genvalgs-effekten, som man sædvanligvis bygger valg­forudsigelser på, nemt kan blive overtrumfet af ’Ung-kvinde-i-poli­tik’-effekten, som den i den mere poppede ende blev illustreret af ’babe’-afstem­ningenstiften.dk (det skal dog nævnes at Maja Panduro slap ual­mindeligt godt fra at kommentere den: ’Det bedste kompliment jeg har fået om mit ud­seende, er at folk siger at de synes de kan se at jeg virkelig brænder for min sag. At jeg virkelig mener hvad jeg siger’).

2007: Ikke valgt, men Social­demokraternes 1. suppleant (3.488 per­sonlige stemmer), hvorfor hun først kom i Folketinget i 2009, da et østjysk S-mandat blev ledigt ved Svend Aukens død.

2005: Ikke opstillet.

2001: Ikke opstillet.

(19/09 2011)

© DitRanders
© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3