DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Uanset partipolitiske præferencer tegner det derfor til et godt valg for Randers med 3 medlemmer i det næste Folketing

På den sikre side

Det ser skidt ud for Venstre i meningsmålingerne til Folketinget. Partiet står lige nu til at miste 10 mandater, men hvem er det så, der ryger ud? Michael Aastrup Jensen synes uden for farezonen.

Det randrusianske V-folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen er på den sikre side, sådan som et kommende folketingsvalg tegner lige nu. I hvert fald hvis man skal tro det politiske website Altinget.dk

Blandt sine faste bidragydere har websitet professor Søren Risbjerg Thomsen, hvis beregningsmodeller er almindeligt anerkendte og fx lå til grund for DitRanders’ ganske præcise forudsigelse af byrådsvalget i Randers sidste år. Professoren har denne gang regnet på novembers meningsmålinger og derudfra skønnet en geografisk fordeling af Venstres mandattab. Et kvalificeret skøn, vel at mærke.

Ifølge dette er to østjyske V-folketingsmedlemmer i farezonen, nemlig Anne Mette Winther Christiansen (Djurskredsen) og Kim Andersen (Skanderborg­kredsen). Begge har en relation til Randers, førstnævnte ved at være datter af tidl. socialminister, Grenaakreds-MF og Randers-byrådsmedlem Else Winter Andersen, og sidstnævnte ved forleden at have meldt sig på banen som forkæmper for en Østbro over Randers Fjord. Man må håbe, han når at få gjort noget ved det.

Foruden de 2 nævnte står 7 andre V-MF’ere til at miste deres mandat, oven i de 5 der selv har meldt fra og besluttet ikke at genopstille. 2+7+5=14, så med udsigt til et minus på 10 mandater er der plads til, at nogle nyvalgte kan supplere de genvalgte. Blandt hvilke randrusianske Michael Aastrup Jensen altså befinder sig, hvis professoren da ellers har regnet rigtigt. Og hvis ikke valgresulatet bliver endnu dårligere for Venstre, end meningsmålingerne viser lige nu.


Hvordan sagerne står for de socialdemokratiske MF’ere og MF-kandidater, herunder især Maja Panduro fra Randers Sydkredsen, som jo ikke blev valgt sidst, men alligevel kom i Folketinget da Svend Auken døde, har DitRanders beskæftiget sig med ved et par tidligere lejligheder, senest i denne analyse, der bygger på S-stemmetallene fra 2007.

Med de gældende meningsmålinger er Maja Panduros i forvejen gode udsigter til at opnå valg ikke blevet ringere, og den anden randrusianske S-MF'er Torben Hansen må formodes mindst lige så sikker på genvalg som Michael Aastrup Jensen. Uanset partipolitiske præferencer tegner det derfor til et godt valg for Randers med 3 medlemmer i det næste Folketing.

(06/12 2010)

Michael Aastrup Jensen, MF (V)
Michael Aastrup Jensen, MF (V). Foto: Sanne Krogh

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3