DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Efter i fredags er en betalings-Østbro ikke længere så usandsynlig, ja måske endda inden for rækkevidde. Måske

Åbning for Østbro

En bro over Roskilde Fjord kan bane vej for en Østbro ved Randers, efter at et trafikforlig i fredags åbnede for betalingsanlæg langt under Storebælt/Øresund-klassen.

Storebæltsforbindelsen er 18 km lang, tog 10 år at bygge og kostede over 20 mia. kr. Det koster 220 kr. at køre over den og det gør knap 30.000 hver dag. Øresundsforbindelsen er 16 km lang, tog 7 år at bygge og kostede også ca. 20 mia. kr. Det koster 285 kr. at køre over, og det gør ca. 20.000 hver dag.

Det er de to betalingsanlæg, der eksisterer i Danmark i dag.

Er en betalings-østbro over Randers Fjord, vel knap en kilometer lang, forventet pris 0,7-1,0 mia. kr. og en daglig trafik beregnet til 8.500 køretøjer á måske en tier pr. stk. så overhovedet realistisk at forestille sig som det næste danske betalingsanlæg? Nej vel.

Men så måske det næste igen. Efter i fredags er en betalings-Østbro ikke længere så usandsynlig, ja måske endda inden for rækkevidde. Måske.

I fredags skete der nemlig det, at der blev indgået et omfattende trafikforlig (’Bedre mobilitet’), hvis mest omtalte ingredienser er en ny motorvej mellem Herning og Holstebro, penge til diverse cykelpuljer samt igangsætning af en århusiansk/østjysk letbane. Men også, og mere overset, en bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund.

En betalingsforbindelse, vel at mærke, hvilket betegner et afgørende skift i forhold til den hidtidige tankegang, hvor betalingsanlæg har været oppe i den nationale klasse. En ekstra Frederikssundbro er derimod en rent lokal/­regional løsning — præcis ligesom en Østbro ved Randers vil være det.

Østbro-projektet, der blev beskrevet i en COWI-rapport fra 2008 er lige pludselig blevet interessant igen. I omfang, størrelse og betydning er det ikke voldsomt forskelligt fra Frederikssund-projektet, og da et massivt folketings­flertal nu betragter en lokal/regional broforbindelse som et muligt bruger­finansieringsobjekt, er der ikke længere noget principielt og/eller sædvane­mæssigt der taler imod, at en Østbro ved Randers kan falde i samme kategori. Det behøver ikke længere være megaprojekter som Storebælt og Øresund, for at man kan tænke i de baner. Et holdningsskift der vil noget.

Og det kan komme til at gå hurtigt. Måske.

Uden sammenhæng med trafikforliget holdt borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) i går et længe aftalt møde med MF Kim Andersen (V) om netop en Østbro. Borgmesteren vil gerne have en bro så hurtigt som muligt, og Kim Andersen ser en chance for ’et modelprojekt for samarbejdet mellem offentlige og private organisationer og offentlige/private midler'. Ikke ligefrem en sammenfaldende interesse, men dog basis for en alliance med klare gevinster for begge parter. Og måske omsider med et gennembrud for planerne om en Østbro.


Foruden muligheden for en delvist privatfinansieret Østbro lægger trafik­forliget også en pose rigtige menneskepenge i Randers, i alt 15 mio. kr.. Foruden Cykelby-projektet (3,1 mio. kr.) og Centerringen (11,6 mio. kr.), der omtales i denne pressemeddelelse fra MF Michael Aastrup Jensen, falder der 0,3 mio. kr. af til en ’strategi for busfremkommelighed i signalanlæg’.

I nabokommunerne er der i Favrskov 22,1 mio. kr. til en tilkørselsrampe til Djurslandsmotorvejen ved Søften og i Mariager 2 mio. kr. til forundersøgelse af en omfartsvej.

(30/11 2010)

Illustration fra COWI-rapporten
Illustration fra COWI-rapporten

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3