DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Uden for bygrænsen skal Erhvervsudvalget som noget nyt stå for en randrusiansk globaliseringsstrategi

Nyt udvalg er klar

Let forsinket efter en delvist kommunal Kina-rejse er Byrådets nye Erhvervsudvalg og dets formand Daniel Madié (K) klar til sit første egentlige møde på torsdag.

En måned efter at Daniel Madié (K) på et kort konstituerende møde satte sig i formandsstolen for Byrådets nye Erhvervsudvalg, er udvalget klar til sit første egentlige møde på torsdag. Den lange lunte skyldes, at den nyslåede udvalgs­formand op til påsken deltog i en officiel rejse til Kina, hvor der bl.a. blev indgået en partnerskabsaftale med millionbyen Changzhou, til gensidig fremme af erhverv og udvikling.

Men nu gælder det erhverv og udvikling i Randers. Erhvervsudvalget hvis eksistensberettigelse er udvikling af den kommunale erhvervspolitik, overtager i den forbindelse erhvervsudviklingspuljen, salg af erhvervsgrunde, bosætningspolitik, turismeområdet, en række erhvervssamarbejder herunder Randers Erhvervs- og Udviklingsråd fra Økonomiudvalget. Erhvervsudvalgets opgaveportefølje omfatter også en række konkrete projekter som Planet Randers og byudvikling af Randers Havn m.m., til gengæld løftes uddannelsespolitikken ud af den hidtidige erhvervspolitik og overlades til Børn og Skoleudvalget.

Uden for bygrænsen skal Erhvervsudvalget som noget nyt stå for en randrusiansk globaliseringsstrategi, og lidt tættere på bliver det fremover også Erhvervsudvalget, der skal agere gummistempel for ansøgninger fra LAG, hvor der allerede på dagsordenen til mødet på torsdag bl.a. er en bevilling til Lyshøj Mølle, som dermed har taget ved lære af et afslag på en tidligere ansøgning.

Derudover er der en stribe formalia som Erhvervsudvalget ikke nåede at forholde sig til, da man i en pause under et byrådsmøde for en måned siden fandt tid til et hurtigt valg af udvalgsformand og -næstformand. Sidstnævnte post indehaves af Leif Gade (S), mens de øvrige medlemmer er Anders Buhl-Christensen og Louise Høeg Jensen (V) samt Erik Poulsen (up).

(29/04 2011)

Daniel Madié (K)
Daniel Madié (K)

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3