DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 10/11 2009 16:15

Endelig en chance for at slippe af med nogle kommunale penge

LAG Randers har to pengekasser – en med restriktioner og en uden

Af Michael Kjærgård


3 projekter under LAG Randers (LAG = Lokal Aktions­Gruppe) har udløst en lille million i kommunal støtte, som supplement til de små 100.000 kr. LAG Randers selv har skudt i projekterne. Den tilsyneladende skæv­hed i støttebeløbene er imidlertid kun tilsyneladende og skyldes, at der er begrænsninger på, hvad kommu­nen må yde støtte til. LAG Randers' egne midler kan derimod bruges uden samme begrænsninger.

  Det er støtte til erhverv, der gør forskellen. Ganske mange af de ansøgninger, LAG Randers modtager, er i en eller anden grad erhvervsrelaterede, og derfor er kommunen afskåret fra at spæde til. De 3 projekter, der nu er godkendt, kommer imidlertid ikke i konflikt med dette hensyn, og derfor har man slået til og taget den store tegnebog frem: 380.000 kr. til et foreningsbaseret fitnesscenter i Havndal under HUI (Havndal-Udbyneder Idrætsforening), ca. 240.000 kr. til Randers Amatørfilmklub til en filmserie om kirkerne i Randers Kommune, og ca. 250.000 kr. til 'Naturpleje og Kogræsserforening' - en forening der blev stiftet her i sommer for at gøre præcis det, foreningens navn siger. Pengene skal konkret gå til at få udført en to­årig floraregistrering på græsarealerne, som foreningen er med til at afgræsse.

  Foruden de i alt 870.000 kr. fra kommunen har LAG Randers skudt hhv. 20.000 kr. + 20.000 kr. + 50.000 kr. i de 3 projekter, som netop er endeligt godkendt i Økonomiudvalget. En ren formssag, idet beslutning­erne om støtte eller ej, og hvor meget, reelt træffes i bestyrelsen for LAG Randers.


LAG RANDERS råder årligt over ca. 1,8 mio. kr., der kommer fra staten og EU (Landdistriktsprogrammet) - årsagen er, at Randers (også) er en landkommune, og derfor omfattet af bestræbelserne på at skabe attrak­tive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

  Oveni disse årlige 1,8 mio. kr. har Randers Kommune så lagt 2 mio. kr., også årligt. I praksis betragter LAG Randers beløbene under ét - og har reelt råderet over dem under ét - men de formelle begrænsninger er der alligevel, og derfor er det, at der er brugt flere penge af stats/EU-pengene end af de kommunale. Og altså også derfor der denne gang gives så store beløb af de kommunale penge, nu da der er 3 projekter, hvor der ikke er erhvervshensyn at tage. >  LAG Randers' hjemmesideTilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Hadsundvej ©DitRanders
Hadsundvej. © DitRanders.dk

Århusvej ©DitRanders
Århusvej. © DitRanders

LAG-projekter


2009, 3. runde
En film om Randers Nordre Provstis kirker, deres historie og kulturskatte - Randers Amatør­filmklub
Hindre flodkrebsens forsvinden - Randers Kommune, Natur og Miljø
Slawteren i Tørring (erhverv)
Klub 60 Assentoft
HUI Fitness
Naturpleje og Kogræsserforening
Børnetræning - Shape X (erhverv)

2009, 2. runde
Foredrag i Langaa
Aktivitetsplads for beboere i Læsten - Læsten Beboerforening
Etablering og opstart af privat vuggestue (erhverv)
Landsbyen Hald giver Facebook baghjul - Hald Forsamlingshus
Innovationsdøgn - Lokal udvikling og liv i landdistriktet - LAG Randers
Randers Millennium Sekretariat - Randers Kommune
Opstart af Rosgaard Skilte (erhverv)
Vejen til et mere attraktivt Fårup og omegn - Borgerforeningen for Fårup og Omegn
Udgivelse af kunstnerisk bog - Eventsekretariatet

2009, 1. runde
Fladbro Kro skaber nye overnat­ningsmuligheder (erhverv)
Enslev skriver historie - Enslev Forsamlingshus
Økologisk Fødevaremarked i Randers - Underværket

2008, 4. runde
Telling Gårdbutik (erhverv)
Ålum og omegns særpræg skal æres og næres
Etablering af købmandsforretning i Udbyhøj (erhverv)
Et fælles løft til Ålum - Ålum Sogns Beboerforening

2008, 3. runde
Eventyrhuset i Uggelhuse (erhverv)
Landsbyer og friluftsoplevelser i Randers - VisitRanders
Lindbjerg Landbokøkken - Lindbjerg Forsamlingshus
Aktivitetshallen i Tørring - Tørring Rideklub
Fussingøegnens Vuggestue og Børnehave (erhverv)
Shelters ved Mimers Brønd
Forskønnelse af Råby - Råby Bylaug

2008, 2. runde
Etablering af Naturplads med overnatningsmuligheder - FDF i Harridslev
Ombygning af gammel lade til gårdbutik (erhverv)
Udvidelse af Bed and Breakfast (erhverv)
Byens Plads i Mejlby - Mejlby Borgerforening
Mobil klatrevæg - Randers Ungdomsskole

2008, 1. runde
Nye samarbejdsmuligheder med nærbutikken - Købmandsgruppen Udbyhøj-Sødring


I alt er ydet 4.623.976 kr. i støtte fra LAG's egne midler og 3.270.296 kr. fra den kommunale pulje.