DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Da det kom til stykket, røg den mulige ændring med i købet da den generelle revision blev udskudt til næste år

KL ind i systemsag

Randers og 38 andre kommuner vil nu alliere sig med KL for at få Folketinget til at gennemføre en ændring i den sociale del af det kommunale udligningssystem.

Det såkaldte ’sociale indeks’ skal forestille at være et udtryk for, hvordan fx udgifterne til førtidspension udvikler sig. Det gør det bare ikke, faktisk tværtimod. For Randers vedkommende er indekset fx faldet fra lige over 100 i 2008 til 95,75 i 2010, men udgifterne til førtidspension faldt ikke, de steg.

Bl.a. derfor har Randers sammen med 38 andre kommuner kæmpet for at få gennemført nogle ændringer i udregningsmetoden, når der her i år alligevel skulle ske en generel revision af reglerne. Kommunerne har mødt en vis velvilje, men heller ikke mere end det. Da det kom til styk­ket, røg den mulige ændring med i købet da den generelle revision blev udskudt til næste år.

Altså et år mere med minus på den statslige udligningskonto for Randers og de andre kommuner, der i egen optik er ’gidsler i et politisk spil på Christiansborg’.

For ikke at risikere, at revisionen og dermed de ønskede ændringer i udregningsmetoden udskydes endnu en gang, vil de 39 kommuner derfor nu have KL med ind over. Mere præcist kræver de, at næste års revision af udligningsreglerne skal skrives ind i den aftale om kommunernes økonomi for 2012, som KL skal forhandle med staten senere i år. Det er den aftale, der lægger loft over kommunernes udgifter, og som regeringen derfor lægger stor vægt på, bliver overholdt. Og således ganske snedigt af de 39 kommuner at forsøge at binde den sammen med en revision af udligningsreglerne.

(29/01 2011)


© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3