DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Erik Poulsen har haft jobbet i mere end 2 årtier, så det var da ikke godt andet, end at hans arbejdsgiver er ’orienteret om’ det

En pinlig svipser

Borgmester blev Erik Poulsen som bekendt ikke, nu må han heller ikke være medlem af Børn og Skole­udvalget. Et habilitetsproblem er blevet opdaget med 9 måneders forsinkelse.

Kommunal udtryksform kan til tider være decideret fjollet.

Måske var det tumulten på valgnatten og ikke mindst efterdønningerne efter den fejlslagne V-K-R-DF-SF-konstituering, der kostede byrådsmedlem Erik Poulsen (up) både borgmesterposten og SF-medlemskabet, som også fik alt og alle til at overse et stykke formalia. Poulsens kortvarige opstigen og efterfølgende fald resulterede blandt meget andet i, at han som løsgænger endte med at være berettiget til siger og skriver én menig udvalgspost.

En post som på det konstituerende byrådsmøde 02/12 sidste år blev tildelt ham i Børn og Skoleudvalget, der i samme anledning blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer. Men den post skulle han aldrig have haft. Hans medlemskab af dette udvalg er en overtrædelse af den kommunale styrelseslov, hvor det i §29 stk.2 hedder, at ’medlemskab af et stående udvalg er udelukket for (...) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget’.

Altså fx ingen daginstitutionsledere i Børn og Ungeudvalget, og dag­institutionsleder er netop, hvad Erik Poulsen er i det civile liv. Embeds­mændene der nu omsider har opdaget svipseren, skriver det på den måde, at ’forvaltningen er orienteret om, at byrådsmedlem Erik Poulsen er institutionsleder for daginstitutionen Hørhaven’.

’Orienteret om...’ — Ja, Erik Poulsen har haft jobbet i mere end 2 årtier, så det var da ikke godt andet, end at hans arbejdsgiver er ’orienteret om’ det. Men sådan lyder beskrivelsen i indstillingen til Byrådets møde i dag. Det har åbenbart været for svært at indrømme den regulære fejl, at man ikke var opmærksom på det i tide.

Men nu bliver fejlen i det mindste rettet. Poulsen rykker ud af Børn og Skole­udvalget og over i Kultur- og Fritidsudvalget, og da hans placering i Børn og Skoleudvalget som nævnt udløste en udvidelse fra 7 til 9 medlemmer, bortfalder denne udvidelse, og Aage Stenz (S) rykker med ud — og med ind i Kultur- og Fritidsudvalget, som herefter bliver berettiget til en udvidelse fra 7 til 9 medlemmer. Alt sammen med virkning fra 01/10 2010.

I Erik Poulsens tid som ’illegalt’ medlem har Børn og Skoleudvalget holdt 10 møder, og Poulsen har deltaget i dem alle - men ikke på noget tidspunkt stemt eller på anden vis ageret på en måde, så hans medlemskab af udvalget var udslagsgivende.

Efter ændringen der er en de facto efterretningssag på byrådsmødet i dag, når han desuden at deltage, eller i hvert fald at være medlem, i endnu et møde i morgen. Hans — og Aage Stenz’ — første udvalgsmøde som medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget bliver holdt 05/10 2010.

(06/09 2010)


Byrådsmedlem Erik Poulsen (up). © DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3