DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Alt hvad der slås op her på sitet, vil også blive nævnt på Facebook-siden, mens det omvendte som hovedregel ikke vil være tilfældet. Den sikreste måde at følge DitRanders på er derfor fortsat at like Facebook-siden

Hjemme igen

I anledning af at det jo er kommunalt valgår i år åbner DitRanders på ny for blogs og analyser her på sitet. Ikke i stedet for de korte updates på Facebook-siden, men som supplement.

Det er som bekendt kommunalt valgår i år. Som ligeledes bekendt er det DitRanders’ eksistensberettigelse at beskæftige sig med lokale politiske tildragelser på en kvalificeret måde, og kombinationen af de to ting betyder, at der efter et års ’udlændighed’ på Facebook pustes et vist mål nyt liv i sitet her.

At det lige bliver nu, skyldes en tildragelse i periferien af det tilstundende byrådsvalg, nemlig KILL-BILka-sagen, hvis lokale byrådsvalg-mæssige implikationer har været sørgeligt underbelyst, jfr. bemærkningerne om udsigterne for Socialdemokraterne i valganalysen Flertallet står til at tippe.

KILL BILka-forløbet udfoldede sig over nogle dage og blev fulgt af DitRanders på Facebook — men, skal det indrømmes, på en ikke tilfredsstillende måde. Der skal nok blive lejlighed til at samle op på sagen og dens potentielle betydning i byrådsvalgkampen, men der vil komme andre emner som heller ikke kan behandles fyldestgørende inden for rammerne af DitRanders’ Facebook-side — eksempelvis den nævnte valganalyse.

Derfor er det på tide at genopvække sitet nu. Ikke som afløser for Facebook-siden, der i mange sammenhænge fungerer aldeles glimrende, men som supplement. Der er ting som Facebook-siden er bedst til, og der er ting som er bedst tjent med at blive behandlet her på sitet, og posterne vil følgelig blive fordelt i overensstemmelse hermed.

Alt hvad der slås op her på sitet, vil også blive nævnt på Facebook-siden, mens det omvendte som hovedregel ikke vil være tilfældet. Den sikreste måde at følge DitRanders på er derfor fortsat at like Facebook-siden.

(14/04 2013)


© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3