DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Per Clausen (EL) stod for et slags højdepunkt med udtalelsen: ’Vi ønsker at undgå at der træffes dispositioner ude i det danske land som er i modstrid med den her lovgivning’ — en klar reference til at det bl.a. handlede om at forhindre et Bilka i Randers

Hansen imod sin gruppe

En (op)samling af Facebook-poster om KILL BILka-affæren om det saboterede lavprisvarehus-projekt i Paderup, hvor S-MF og -byrådskandidat Torben Hansen først gik i flyverskjul, men til sidst stemte imod den byrådsgruppe, han gerne vil være en del af.

KILL BILka-sagen opstod ud af det blå og udviklede sig i dagene 13/03—05/04 med en kompleksitet, der meget hurtigt viste sig ikke at være velegnet til Facebook-formatet. Forløbet gav derfor det sidste skub til beslutningen om delvist at genopvække det oprindelige DitRanders-site, så de hurtige updates på Facebook fremover kan suppleres med blog og analyser her på sitet.

(Læses nedefra og op. Start her med 13/03 2013).

05/04 2013

KILL BILka-loven får en ordentlig omgang i dag i Børsens leder: ’To års planlægning overhales af en hovsa-fremskyndelse af gårsdagens afstemning i Folketinget, og Randers’ socialdemokratiske borgmester, Henning Jensen Nyhuus, må se sin erhvervsvenlighed skudt ned af partifællerne på Christiansborg. Revisionen af planloven var planlagt til at blive vedtaget i maj, men erhvervshaderen Per Clausen fra Enhedslisten fik snedigt fremskyndet lovbehandlingen til i går.’

Børsen | Leder | Ny Bilka-lov bliver en ommer
Man siger, at historien gentager sig. Og det er korrekt, når det gælder regeringens forsøg på at finde kursen i forhold til dansk erhvervsliv.

04/04 2013

KILL BILka VOL. 3 udspandt sig i dag over næsten en halv time i folketingssalen, og i modsætning til de tidligere seancer spillede S-MF Torben Hansen i dag en aktiv rolle. Ikke som modstander, men ved at stemme for loven, der nu definitivt har dræbt planerne om et Bilka i Paderup. Hvilket præcis var meningen med fremskyndelsen af afstemningen, fremgik det udtrykkeligt af debatten der kan ses her:

Folketinget | TV fra Folketinget | Møde i Folketingssalen
3. behandling af L 147: Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

V-miljøordfører Henrik Høegh kaldte specifikt fremgangsmåden for en ’Lex Randers’, og tidligere V-minister Hans Christian Schmidt gik så vidt som til at minde om, at den daværende regering havde indkasseret en påmindelse fra Præsidiet for at gøre noget lignende. Undervejs deltog også Per Clausen (EL), Jørn Dohrmann (DF), S-miljøordfører Flemming Møller Mortensen og Lone Loklindt (R), foruden naturligvis V-MF Michael Aastrup Jensen hvis indlæg kan ses her (videoklip).

Per Clausen (EL) stod for et slags højdepunkt med udtalelsen: ’Vi ønsker at undgå at der træffes dispositioner ude i det danske land som er i modstrid med den her lovgivning’ — en klar reference til at det bl.a. handlede om at forhindre et Bilka i Randers. Se udtalelsen her (videoklip).

Til sidst skar folketingsformand Mogens Lykketoft igennem og dekreterede afstemning (videoklip).

Hvem der stemte hvordan kan man se her.

04/04 2013

Et forsøg på at forpurre attentatet på Bilka-planerne i Paderup ved hjælp af en aldrig tidligere anvendt grundlovsparagraf er faldet til jorden, dels netop fordi paragraffen aldrig tidligere har været anvendt, men også fordi det ikke var helt stensikkert at den to ugers forsinkelse ville være nok. Derfor vil aflivningen blive endeligt fuldført ved 3. behandlingen i dag.

Jyllands-Posten | Randers forsøgte at trække grundlovskortet
Med et smuthul kunne Randers overhale Folketingets miljøudvalg indenom i Bilkasag.

03/04 2013

Aflivningen af Bilka-planerne fortsætter planmæssigt. I går var der 2. behandling af det lovforslag (L147 ’Forslag til lov om ændring af lov om planlægning’), hvis fremrykkede færdiggørelse vil forpurre et randrusiansk Bilka med en margin på få uger. Det hele varede lidt over 20 minutter med V-MF Michael Aastrup Jensen som drivende kraft og S-MF Maja Panduro i en ufrivillig — meget ufrivillig — birolle. Se hele forløbet her:

Folketinget | TV fra Folketinget | Møde i Folketingssalen
2. behandling af L 147: Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Aastrups indlæg (videoklip).

I umiddelbar forlængelse heraf tiltror folketingsformand Lykketoft tankeløst sin partifælle Maja Panduro et ønske om at blive blandet ind i affæren. Maja Panduro har hidtil ligget lidt i læ i denne sag, og Lykketofts fortalelse (video­klip) er utvivlsomt kommet hende meget på tværs. Den anden randrusianske S-MF Torben Hansen, der i modsætning til Maja Panduro har stået midt i blæsten, understregede i går sin hidtidige og yderst påfaldende passivitet ved overhovedet ikke at være til stede i salen. Smart træk, så risikerer man ikke at nogen nævner ens navn fra talerstolen.

Aastrups andet indlæg i debatten (videoklip).

Og til sidst afstemningen (videoklip). Herefter resterer kun 3. behandlingen og den endelige gravlæggelse af et Bilka i Paderup.

14/03 2013

V-MF Michael Aastrup gør sit for at udstille S-MF Torben Hansens påfaldende passivitet i Bilka-sagen. Uanset om førstnævnte får held med sine bestræbelser, bliver det en grim sag for sidstnævnte at have med sig i bagagen senere på året, når byrådsvalgkampen for alvor går i gang.

TV2 Østjylland | Fornuften må sejre
Venstres lokale folketingsmedlem går nu ind i kampen for 600 lokale arbejdspladser i Randers. Så meget er der på spil i sagen om varehuset, hvor regeringen har tromlet hen over Randers Kommune og planerne om etableringen af et nyt varehus.

Se også kommentarsporet til Aastrups opslag.

13/03 2013

Hvis et folketingsflertal ville gå konkret efter at sabotere Bilka-planen i Randers, kunne de ikke have gjort det ret meget mere målrettet end det netop er sket. Adskillige lokale venstrefolk gør meget ud af at understrege S-MF Torben Hansens rolle (eller ikke-rolle?) i sagen. Som nyslået byrådskandidat må det være meget ubelejligt for ham, både pga. hans dobbeltrolle og pga. hans påfaldende fravær fra lige præcis dét møde hvor obstruktionen af byrådsflertallets planer blev en realitet.


Tekst og illustration fra opslag af byråds-
medlem Jens Peter Hansen (V) samme dag.
Se også kommentarsporet til opslaget.
Ingen Bilka i Randers. Det er konsekvensen af, at Folke­tingets miljøudvalg øjensynlig har besluttet at ændre tidsplanen for behand­ling af en lovændring af Planloven. Det betyder, at til trods for at et stort flertal i Byrådet anført af social­demo­kratiske borgmester Nyhuus ønsker et Bilka, blokeres det nu af Folketingets miljø­udvalg. Social­demo­kraten Torben Hansen — der opstiller til KV 2013 som #2 — er medlem af Miljø­ud­valget. Han deltog ikke i mødet, hvor udvalget traf den fatale beslut­ning, og han har ingen kommentarer! Er han mon bare lige­glad med konse­kvenserne for Randers...?

Man bemærker at borgmester Henning Jensen Nyhuus ikke vil ’sætte navne eller partier på modstanderne i Folketinget', og selv om man godt kunne fortolke det sådan at det er for at skåne Torben Hansen, så kan man med mindst lige så god rette fortolke det som det modsatte. Ingen borgmestre bryder sig om potentielle rivaler, heller ikke af egen partifarve.

DR | P4 Østjylland | Hård kamp om Bilka i Randers
Borgmester Henning Jensen Nyhuus frygter, at politikere i Folketinget vil forsøge at forpurre Bilka-planerne.

(13/03 — 05/04 2013)

Torben Hansen (S)
KILL BILka-sagen bliver en grim en for S-MF og S-byrådskandidat Torben Hansen at have med i bagagen senere på året, når byrådsvalgkampen for alvor går i gang.

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3