DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Ikke særlig dramatisk denne gang

Tamt budgetforlig

Lige over midnat natten til i dag blev der indgået forlig om det kommunale budget for 2012. Forhandlingerne er foregået nærmest i ubemærkethed, og resultatet er tilsvarende udramatisk.

Fraset beløbsstørrelsen og den dermed proportionale dramaeffekt minder nattens budgetforlig slående om sidste års. Alle er enige undtagen Beboer­listen og den radikale Mogens Nyholm, som dermed cementerer sin selvvalgte position som udtilbens.

Der spares 71 mio. kr. på driften i 2012, men sandt at sige er det mest iøjnefaldende i budgetaftalen det, der ikke sker: Der kommer ingen afskedigelser, personalenedskæringer kommer til at ske ved naturlig afgang. Det sker intet med skolestrukturen, den diskussion ligger stadig og simrer under trykkoger-låget. Og Nordtribunen bliver alligevel ikke pillet ud af budgettet, selv om Randers FC’s behov for faciliteter af international standard mildt sagt ikke er akut.

I sommer gjorde den enlige SF’er Kasper Fuhr sig ellers bemærket med nogle tvetydige meldinger, der godt kunne tolkes som om han ville springe fra sidste års aftale om at færdiggøre stadion, men måske er det omsider lykkedes nogen at forklare ham, at det vigtigste råstof i politik er tillid = man vedstår de aftaler man indgår. I hvert fald er SF igen med i forliget, som også hvad angår deltagerkredsen ligner sidste års.

De steder der rammes, er fx ældreområdet, hvor det dels kommer til at gå ud over ledelserne, dels skal hjemmehjælp i et vist omfang erstattes af træning, så de ældre kan klare sig selv, på skoleområdet skal lærerne undervise lidt mere, så nogle af dem kan undværes, og sådan er budgetforliget i det hele taget et kludetæppe af småbesparelser. Ikke særlig dramatisk denne gang.


For detaljer, se denne dokumentsamling på kommunens hjemmeside.

(09/09 2011)

© DitRanders
© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3