DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Modningen og formidlingen skal ske ved at ’borgmesteren tager initiativ til at kontakte relevante politiske aktører’, dvs. ved godt gammeldags benarbejde. Og tålmodighed

Ny runde om bro

På forslag fra det nye Erhvervsudvalg åbner Økonomi­udvalget for en ny runde med forsøg på at skabe grundlag for en betalings-Østbro over Randers Fjord.

Det gamle V-forslag om en helt eller delvist privatfinansieret betalings-Østbro over Randers Fjord får måske en ny chance. På indstilling fra det nye Erhvervsudvalg havde Økonomiudvalget sagen på dagsordenen i sidste uge og gav grønt lys for tage diverse relevante initiativer, og selv om det sker med den lidt defensive tilgang at ’det ikke kan udelukkes at OPP og bruger­finansiering er en mulighed’, så sker det også med henvisning til ’de seneste nationale erfaringer på området’ samt en nylig revurdering af en tidligere COWI-rapport om spørgsmålet.

OPP står for Offentligt-Privat Partnerskab, og i henseende til betalings-broanlæg har ’de nationale erfaringer’ hidtil kun omfattet Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Unægtelig er i en anden klasse end en omfartsvej ude omkring Dronningborg Bredning, men som vi her på sitet allerede for et halvt år siden noterede os i denne blog, så giver ’de seneste nationale erfaringer’ nogle nye åbninger. Måske.

I hvert fald er en ny Frederikssundbro i støbeskeen efter samme opskrift som Randers lurer på for en Østbro, og Frederikssund-forbindelsen nævnes da også i embedsmændenes sagsfremstilling. Derfor skal arbejdet med ’at modne og formidle’ ideen nu intensiveres, besluttede først Erhvervsudvalget og dernæst Økonomiudvalget, og sidstnævnte bevilgede tillige 50.000 kr. fra erhvervsudviklingspuljen til opdatering og rådgivning.

Modningen og formidlingen skal ske ved at ’borgmesteren tager initiativ til at kontakte relevante politiske aktører’, dvs. ved godt gammeldags benarbejde. Og tålmodighed.

(18/06 2011)

Illustration fra COWI-rapporten
Illustration fra COWI-rapporten

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3