DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Aastrup konstaterer triumferende at hans ’kamp for støjbekæmpelse ved motorvejen nær Randers viser sig i dag at virke efter hensigten’

Valgkamp på E45

Randers-MF’ernes positionering forud for folketings­valget er rykket ud på motorvejen. Michael Aastrup Jensen (V) ligger i overhalingsbanen og Torben Hansen (S) i slæbesporet.

Et møde i går morges mellem partierne bag 2010-trafikforliget (alle undtagen EL) har givet motorvejen ved Randers en midlertidig hovedrolle i den fortløbende før-valgkamp mellem de 2 randrusianske MF’ere Michael Aastrup Jensen (V) og Torben Hansen (S).

Allerede ved trafikforligets indgåelse 26/11 2010 blev der på en lidt bagvendt måde åbnet op for (muligheden for) en betalings-østbro, foruden at der faldt 15 mio. kr. af til Randers til Centerring og Cykelby-projekt. I går blev der så fulgt op på forliget med udmøntning af en række nye tiltag.

For Randers er det vigtigste resultat, at bekæmpelse af støj fra motorvejen så at sige er kørt i stilling til næste år. Det formuleres på denne måde: ’Vejdirektoratet vil undersøge dels støjforholdene på Nordjyske Motorvej (E45) ved Viborgvej i Randers og dels restlevetiden af den eksisterende støjskærm mellem Langhaven og Mariehøjvej på den østlige side af Helsingørmotorvejen. Parterne vil drøfte resultaterne heraf i forbindelse med den næste udmøntning af pulje til støjbekæmpelse’.

Oversat: Randers nævnes specifikt som den ene af kun 2 steder, man skal se nærmere på næste år. Ganske lovende i betragtning af at der i år er sket udlodning af midler til 6 projekter.

V-MF Michael Aastrup Jensen, der — forudseende eller heldigt — allerede for en måned siden havde lovet at arbejde for netop denne sag, var få timer efter at aftalen var indgået ude med en ny pressemeddelelse. Aastrup konstaterer triumferende at hans ’kamp for støjbekæmpelse ved motorvejen nær Randers viser sig i dag at virke efter hensigten’. Man kan ikke kalde det at underspille egen betydning, og slet ikke fortsættelsen: ’Jeg er glad for, at vi i denne forbindelse kan se, at det hjælper at have et lokalt folketings­medlem, der kan tale Randrusianernes sag på Christiansborg’.

I sammenligning forekommer S-MF Torben Hansens reaktion unægtelig en smule forkølet. Dels skulle der gå et helt døgn, før han fik udsendt sin pressemeddelelse, dels bidrager den ikke med noget som helst nyt i forhold til Aastrups pressemeddelelse. En ’det synes jeg også’-erklæring, hverken mere eller mindre. En tynd omgang, kort sagt.

I kontrast hertil lykkedes det i går Michael Aastrup Jensen at udsende endnu 2 pressemeddelelser om trafikforhold. Den ene, også om trafikaftalen, handler ganske vist ikke om Randers, men hovedsagelig om penge til Århus, hvor Aastrup ved flere folketingsvalg har haft lokal VU-støtte og hentet en del stemmer, men den anden taler des mere til den randrusianske selvfølelse.

’Randers er Danmarks sjettestørste by med en masse gode attraktioner som fx Regnskoven og Graceland. Hvorfor skal vi være mindre synlige på motor­vejen end Kolding og Aalborg?’ som det hedder i Aastrups glade melding om, at problemet nu bliver løst — dog kun delvist, men alligevel med endnu en alt andet end underspillet tilføjelse om hvor ’vigtigt (det er) med et lokalt østjysk folketingsmedlem på Christiansborg’.

Det synes Torben Hansen garanteret også er vigtigt (selv om han sikkert vil tænke på et andet lokalt østjysk folketingsmedlem end Aastrup gør). Men i motorvejsspørgsmålet er han indtil videre efterladt i slæbesporet, mens hans V-modpart suser af sted i overhalingsbanen.

(06/05 2011)


OPDATERING

Borgmesteren undlader ikke at træde i det: 'Derfor tager jeg sammen med folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen kontakt til Vejdirektoratet', siger han — bemærk: ikke et ord om partifællen Torben Hansen

(06/05 2011)

Michael Aastrup Jensen, MF (V)
Michael Aastrup Jensen, MF (V). Foto: Sanne Krogh

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3