DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Randers Kommune har gjort alt, hvad den overhovedet kunne for at sætte så mange som muligt i aktivering, så de udløste den høje refusionssats, og derfor rammer den reducerede refusion tilsvarende hårdt

2 budget-minusser

Ændrede regler for aktivering koster Randers Kommune 40 mio. kr., og derfor fik ca. 60 ansatte i dag varsel om afskedigelse. Samtidig har budget­forligspartierne skåret i en planlagt besparelse på folkeskoleområdet, så der nu skal findes 4 mio. kr. på anden vis.

Det truende hul i kommunekassen efter de ændrede regler for statsrefusion af kommunale udgifter til aktivering har været kendt længe, men i dag blev de gjort konkrete i form af afskedigelsesvarsler til 50-60 medarbejdere på Center for Beskæftigelse og Revalidering.

Efter de gamle regler blev udgifterne til dagpenge og kontant hjælp refunderet med hhv. 75% og 65% når de ledige/kontanthjælpsmodtagerne var i aktivering, og 25% hhv. 35% når de ikke var. Efter de nye regler er refusionen for begge kategorier reduceret til 50% i de aktive perioder og 30% i de passive perioder. Samtidig er begrebet ’aktive perioder’ indskrænket til kun at omfatte aktivering i praktik, løntilskud og ordinær uddannelse, mens vejlednings- og uddannelsesforløb etc. ikke længere tæller som aktivering og derfor kun udløser den lave refusion.

Randers Kommune har gjort alt, hvad den overhovedet kunne for at sætte så mange som muligt i aktivering, så de udløste den høje refusionssats, og derfor rammer den reducerede refusion tilsvarende hårdt. Center for Beskæftigelse og Revalidering mangler kort sagt små 40 mio. kr. på budgettet, deraf afskedigelsesvarslerne.

Til de udefrakommende trængsler kommer samtidig en selvvalgt opblødning af kommunens budget, der blandt meget andet omfattede en besparelse på 7,2 mio. kr. på folkeskoleområdet. Pengene skulle bl.a. hentes ved at skære en time af den daglige undervisningstid i indskolingen, men efter massive protester fra forældre — som jo er et andet ord for vælgere — har man ombestemt sig, og der bliver ikke sparet en daglig time alligevel.

Til gengæld kommer der så til at mangle ca. 4 mio. kr. af den planlagte besparelse, og de penge skal så findes et andet sted inden for folkeskole­området. Hvor er endnu uvist, men man kan roligt regne med at alt (andet) er i spil.

(09/02 2011)


© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3