DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Det fremgår ikke, hvor mange embedsmænd der har deltaget i sagsforberedelsen, eller hvad tidsforbruget har været

Og navnet er...:

Efter grundige overvejelser er der besluttet et nyt navn til Randers Sundhedscenter, når det flytter op på Thors Bakke.

En gang imellem kan man blive helt rørt over de beslutninger, det overlades til byrådspolitikerne at træffe. Eksempelvis punkt 10/93 på dagsordenen for Sundheds- og Ældreudvalgets møde i torsdags.

Sundheds- og Ældreudvalget er et af de udvalg, der har 9 medlemmer, for at valgmatematikken kan gå op og alle partier få poster i overensstemmelse med deres stemmetal. Så foruden udvalgets formand Aage Stenz (S) var det i torsdags overladt til Karen Lagoni, Leif Gade, Susanne Koch, Ole Skiffard og Tanja Lauenborg (alle S), Louise Høeg Jensen og Marianne Høj Madsen (begge V) samt Mogens Nyholm (R) at beslutte et passende navn til Randers Sundhedscenter på dets nye placering på Thors Bakke.

Louise Høeg Jensen var ikke til stede under denne del af mødet, men de resterende 8 medlemmer blev præsenteret for følgende sagsfremstilling:

’I forbindelse med flytning af Randers Sundhedscenter til Thors Bakke omkring årsskiftet 2011-2012 er der ønske om et nyt navn til centeret.

Randers Sundhedscenter er i dag et etableret og forankret navn i Randers Kommune, både blandt borgere, brugere og medarbejdere. Det taler for at bevare det nuværende navn. Dog er der samtidig ønske om at signalere den nye placering af Randers Sundhedscenter på Thors Bakke. Dels for at markere flytningen, dels for at differentiere sundhedscenteret fra de to andre sundhedshuse i Randers.

Det foreslås på ovenstående baggrund at det nye sundhedscenter benævnes: Randers Sundhedscenter, Thors Bakke.’

Surprise!

Det fremgår ikke, hvor mange embedsmænd der har deltaget i sagsforberedelsen, eller hvad tidsforbruget har været, men de otte tilstedeværende udvalgsmedlemmer sagde god for forslaget. Så Randers Sundhedscenter får ikke alene et nyt sted at være, men også et nyt navn.

Og et nyt logo i stedet for det gamle. Se selv (det er det nye til højre):


(23/08 2010)


Det kommende sundhedscenter. Illustration: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3