DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

I den kamp fører Rød Stue/Kasper Fuhr Christensen foreløbig på point over Blå Stue/Jens Peter Hansen

Endnu giftigere

Overgaards marker er ikke alene stedet, hvor der blev spredt gipsaffald uden tilladelse, de er også blevet en miljø- og især partipolitisk slagmark.

Man skulle tro, at sagen var giftig nok før mødet i går i Miljø- og Teknik­udvalget, hvor der skulle tages stilling til om der skulle anstilles yderligere undersøgelser, som udvalgsformand Kasper Fuhr Christensen advokerede for, eller om ’festen stopper her’, som byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) forud for mødet skrev i et debatindlægVenstres hjemmeside.

Men nej. Den kunne blive endnu mere giftig, sagen altså, og måske er affaldet det også. En tidligere ledende medarbejder i det genbrugsfirma, der i sin tid leverede gipsaffaldet i Overgaard, har i en henvendelse til kommunen stillet spørgsmålstegn ved mængdeoplysningerne, hvilket netop var et af de forbehold, analysefirmaet Rambøll havde taget, da det konkluderede, at der ’ikke er en uacceptabel risiko for jordmiljøet på markerne, overfladevand og grundvand’.

Hidtil er man gået ud fra Overgaard Gods’ egne oplysninger, men som Kasper Fuhr Christensen nærmest profetisk anførte — før den tidligere gips­genbrugsmedarbejder henvendte sig — så kan man jo ikke være sikker på, at Overgaard Gods' oplysninger er korrekte. Ifølge de nye oplysninger kan mængden være op til det firdobbelte — måske — og måske var der også noget af gipsaffaldet der var mere miljøskadeligt end det, der er blevet undersøgt indtil nu. Måske.

Altså indtil flere måske’er, hvilket alt andet lige lægger et par lodder i vægtskålen hos dem, der vil undersøge yderligere. Det vil Rød Stue, i Miljø- og Teknikudvalget repræsenteret af udvalgsformand Kasper Fuhr Christensen (SF), Malte Larsen og Jørgen Bruno Andersen (S) og Lone Donbæk Jensen (BL). Blå Stue var ikke decideret imod - Jens Peter Hansen og Lars Søgaard (V) og Jule Bay-Hahn (K) stemte blankt - men de mente forsøgsvis ikke, at det skulle være en kommunal opgave. Et forslag om at overlade det videre forløb til politiet og Plantedirektoratet blev afvist med samme stemme­fordeling.

Men skønt han altså ikke stemte imod fortsatte kommunale undersøgelser, lægger Jens Peter Hansen i et nyt indlæg på Venstres hjemmeside ikke skjul på, at kan finder dem overflødige, og det fremgår også ret klart, at han ikke nødvendigvis finder de nye oplysninger troværdige, eller i det mindste ikke helt sandsynlige.

Der er kort sagt gået ikke alene miljø-, men også og især partipolitik i sagen.

I den kamp fører Rød Stue/Kasper Fuhr Christensen foreløbig på point over Blå Stue/Jens Peter Hansen, der i sit førstnævnte debatindlæg om sagen kaldte Overgaard Gods ’den perfekte prügelknabe’ for de røde, fordi det ’både er stort og driver landbrug’. Han kunne have tilføjet: og har ordet ’Gods’ i sit navn, for der er helt sikkert både over- og undertoner af automat-fordomme inde over her. Fra begge sider, vel at mærke.

Netop derfor må det undre, at Jens Peter Hansen selv leverer brændstof til understøttelsen af endnu en automat-fordom, nemlig at det er en særlig borgerlig dyd at blæse miljøet en hatfuld, når der er erhvervsinteresser på spil. Hvilket man godt kunne udlægge Blå Stues fodslæb som, i henseende til at finde ud af, hvad der overhovedet er foregået.

(20/08 2010)


Rambølls rapport om gipsaffaldet på Overgaard Gods.

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3