DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 24/09 2009

– (Opdateret 28/09 2009 19:03)

Budgetforlig eller ej: Radikale vil nedlægge citybusruten her og nu

Egentlig var forslaget dømt ude, men det er alt for velegnet til politisk profilering til at lade ligge Opdateret: Alle undsagde Nyholm

Af Michael Kjærgård


Mandag i denne uge blev der opnået et forlig om kommunens budget for 2010. Og allerede mandag i næste uge skal Byrådet tage stilling til et forslag om at ændre budgettet - inden det overhovedet er blevet formelt godkendt. Byrådsmedlem Mogens Nyholm (R) vil have den mindre end to måneder gamle citybusrute nedlagt, og det kan ikke gå hurtigt nok.

  Man kunne vælge at kalde det en omgåelse af det netop indgåede budgetforlig, og det er der sikkert nogen, der vil gøre. Man kunne også kalde det et paradenummer med gentagelse af et forslag, der lige er blevet jordet under budgetforhandlingerne, og det er der sikkert også nogen, der vil gøre. Eller man kunne kalde det noget rent regnskabsteknisk - 'en negativ tillægsbevilling' - sådan som Mogens Nyholm selv gør.

  Og endelig kunne man kalde det en radikal profilering her op til byrådsvalget, og det er præcis, hvad vi vil kalde det her.


NU ER der ikke noget overraskende i, at Mogens Nyholm ønsker citybusruten nedlagt. Allerede da Byrådet besluttede at oprette den, var han mod­stander af den, kaldte den spild af penge og spåede, at den ville blive en fiasko. Og det må man vel også kalde den. At busserne mestendels kører tomme rundt, er velkendt i en grad, så rutens formålsløshed er blevet almindeligt samtaleemne.

  Forslaget om at nedlægge citybusruten igen rummer derfor også et vist element af 'hvad sagde jeg', og det er jo fair nok i almindelighed, og i sær­deleshed for politikere som gerne vil genvælges, og som derfor gerne vil skille sig ud fra alle de andre politikere, der også vil genvælges. Profilering, kort sagt, hvilket der ikke er mindre behov for efter det brede budgetforlig, der, som alle brede forlig gør, bidrager til at mudre de partipolitiske skillelinjer snarere end at gøre dem krystalklare.


MEN hvorfor så ikke bare tage det med som et element i budgetforliget?

  At svare på dét er nemt nok: det var der ikke flertal for. Nyholm gjorde et forsøg, uden held, men som han selv siger, så ville han ikke melde sig ud af forliget på grund af en busrute.

  Det kaldes realpolitik, af den grund at hvis han havde gjort det, var hans indflydelse på alle andre elementer i budgetforliget også røget sig en tur. Og det ville alligevel ikke have gjort nogen forskel for citybusrutens vedkommende.


ALMINDELIG forhandlings-kodeks siger, at når et forslag er bragt ind i en forhandling men ikke kommet med i et forlig, så er det ikke bare ikke kommet med, det er forhandlet ud, og dermed har alle forligsparter de facto accepteret, at det er dødt. Ude af spil.

  Alligevel er budgetforliget endnu ikke udmøntet i en formel vedtagelse i Byrådet, før Mogens Nyholm bringer sit forslag i spil igen. Det skal retfærdigvis siges, at da han bad om at få punktet på dagsordenen for byrådsmødet, var budgetforliget endnu ikke indgået. Men så kunne han i det mindste, af respekt for forhandlings-kodeks, trække det fra dagsordenen igen - eller? Men nej, det vil han ikke, siger han, og lader skinne stærkt igennem, at et offentligt spotlys på de andre partiers stillingtagen vil bekomme ham vel.


OG DET forstår man jo udmærket. Citybusruten koster en rund million om året, alle kan se, at det er penge ud af vinduet, så hvem vil være med til at stoppe vanviddet og hvem ikke? kunne ræsonnementet lyde.

  Ikke så dårligt tænkt, nu her hvor valgkampen er lige på nippet til at komme i gang for alvor.


Opdatering: Svaret på Mogens Nyholms forslag fra samtlige andre byrådsmedlemmer var helt entydigt: man løber ikke fra en aftale.

  Budgetforliget sidste mandag indeholder en fort­sættelse af citybusruten, det har Nyholm skrevet under på, og så må man stå ved sit ord. Sådan lød meldingen mere eller mindre enslydende fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de konservative - ja, selv Beboerlisten fandt det radikale forslag over stregen, endda i en grad så partiejer Bjarne Overmark fik sagt noget om vejrhanen som dansk nationalfugl.

  Egentlig ganske bemærkelsværdigt, da Beboerlisten ikke er med i budgetforliget og derfor heller ikke har skrevet under på noget, og endda i sin tid end ikke stemte for citybusruten. Så hele diskussionen kunne i princippet være partiet uvedkommende, men Nyholms brud på spillereglerne ville man alligevel ikke sidde over­hørig. Så ved afstemningen i byrådssalen var det 30 mod 1.

  Alle imod Nyholm. I den politiske virkelighed virkede forslaget modsat hensigten. Hvordan det virker over for vælgerne, har vi endnu til gode at få at vide.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Citybus ©DitRanders
Citybus - tom. © DitRanders

Citybusruten koster en rund million om året, alle kan se, at det er penge ud af vinduet, så hvem vil være med til at stoppe vanviddet og hvem ikke? kunne ræsonnementet lyde. Ikke så dårligt tænkt, nu her hvor valg­kampen er lige på nippet til at komme
i gang for alvor. 
Citybus ©DitRanders
Citybus - igen. © DitRanders
 
Citybus ©DitRanders
Citybus - også tom. © DitRanders
At busserne mesten­dels kører tomme rundt, er velkendt i en grad, så rutens formålsløshed er blevet almindeligt samtaleemne.