DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 24/08 2009 00:54

Ta' et kik ind i politikværkstedet

Her finder du værktøjet til at påvirke den praktiske politik

Af Michael Kjærgård


Skal kommunen tjene/spare penge på reklamer på kommunale bygninger og biler? Fx hjemmeplejens biler? Og skal der være kantsten og niveauforskel i den ene eller anden ende af en cykelsti mellem Stevnstrup og Fladbrovej?

  Dette og meget, meget mere er blandt de oplysninger, der bare ligger og venter på at blive fundet i de kommunale papirgange. Fundet af andre end de embedsmænd og politikere, hvis arbejds­redskaber de er.

  For selv om de er offentligt tilgængelige, er de ikke nødvendigvis særlig letlæste. En skam, for det er her, politik bliver konkret. Når forslagene først når frem til byrådssalen, er de for længst handlet af, og så skal der virkelig meget til at ændre på beslutningerne. Så meget, at det næsten aldrig sker.

  Det er derfor, DitRanders har en sektion kaldet 'politikværksted'. Her er der mulighed for at kikke embedsmænd og politikere over skulderen, mens de politiske beslutninger bliver til.


Kommunale reklamebiler

Eksempelvis punkt 03 på Økonomiudvalgets dagsorden i dag.

  Vi kender reklamer for hvad som helst på taxaerne, og ingen har vist nogen sinde af den grund været i tvivl om, at det var en taxa der kørte rundt og ikke en firmabil fra fx 3F. Så kan det vel også gå med reklamer på kommunale biler, eksempelvis hjemmeplejens - eller kan det?

  Det spørgsmål er til overvejelse på Økonomi­udvalgets møde i dag, hvor det store nummer ellers er igangsætningen af årets budgetproces (punkt 02), der kommer op i fulde omdrejninger allerede torsdag og fredag, når hele byrådet samles til budget­konference.

  Derudover skal Økonomiudvalget også i dag ind over en lang række sager, som er blevet behandlet i fagudvalgene, og som skal sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet.


Cykelstier med eller uden kantsten

En af disse sager er punkt 04 på Miljø- og Teknik­udvalgets dagsorden, cykelstier fra Stevnstrup til Fladbrovej. Eller rettere cykelstier det halve af vejen, og cykelbaner for resten, idet forskellen er, om der er kantsten og niveauforskel til vejbanen eller ej.

  Forskellen er også et pengespørgsmål, derfor halvt af hver slags. Embedsmændenes forslag var cykelstier fra Stevnstrup til Skoven, og cykelbaner i skoven og resten af vejen til Fladbrovej, men blandt politikerne i Miljø- og Teknikudvalget var der flertal for det omvendte, cykelbaner fra Stevnstrup til skoven og cykelstier i skoven og resten af vejen til Fladbrovej. Det laver Økonomiudvalget næppe om på, og næppe heller Byrådet for den sags skyld.

  Men der havde været mulighed for at gå ind og påvirke på forhånd, hvis nogen havde haft ønske om det. Måske - i hvert fald kunne man have gjort forsøget.


Forskellige skolers fremtidsudsigter

En anden sag: punkt 03 på Børn og Skole­udvalgets dagsorden, skoleprognoser. Her kan man se prognoser for den forventede udvikling i antallet af elever og klasser 7 skoledistrikter, der erfaringsmæssigt har store udsving over årene.

  Det er Nyvangsskolen, Munkholmskolen, Bjerregrav Skole, Hornbæk Skole, Rytterskolen, Hobrovejens Skole, Vestervangsskolen, og som enhver der husker skiftende byrådsperioders skolestrukturdebatter, vil vide, er prognoser noget, der kan bruges til (forsøg på) skolelukninger. For dem der gerne vil beholde deres skole, er der derfor betryggelse at hente ved­rørende Nyvangsskolen og Munkholmskolen, der begge har udsigt til stigende elev- og klassetal, og til en vis grad også for Bjerregrav Skole, hvis elevtal ventes at forblive nogenlunde uændret.

  Lidt mindre trøst er der at hente for Hornbæk Skole (svagt faldende elevtal) og for Rytterskolen og Hobro­vejens Skole (fald i elev- og klassetallet), mens der for Vestervangsskolen ventes "et markant fald" i elev- og klassetallet.

  Da politikerne i Børn og Skole­udvalget fik tallene forelagt, endte det med en beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne, hvilket ellers er en af de håndtag man kan dreje på for at skrue op eller ned for tilgangen til den ene skole frem for den anden. Der blev kort sagt ikke ændret i forudsætningerne for prognoserne, så Nyvangsskolen og Munkholm­skolen står stadig til et plus, Bjerregrav Skole er neutral, Hornbæk Skole står til et lille minus og Rytterskolen og Hobrovejens Skole til et lidt større - og Vestervangs­skolen til et meget stort minus.

  Som måske/måske ikke kan blive udslagsgivende, hvis ændringer af skolestrukturen en skønne dag kommer på tale - og derfor bestemt oplysninger, det er rart at have i baghovedet, hvis man har ønske om at påvirke eventuelle fremtidige beslutninger.


Ekstraregning for færgefart

I en anden sag, punkt 10 på Miljø- og Teknik­udvalgets dagsorden, som også er punkt 16 på Økonomi­udvalgets dagsorden, er der måske knap så store muligheder for reel påvirkning, men i det mindste kan det være nyttigt at vide, at det er nødvendigt at bevilge ekstra 3,6 mio. kr. for at få færdiggjort igang­værende anlægsprojekter vedrørende Randers Fjords Færgefart. I Udbyhøj er det et nyt billetteringsanlæg, der har sprængt rammen, og ved Voer-Mellerup er det færgelejerne, der er problemet.

  Halvdelen af ekstraregningen refunderes af Nord­djurs Kommune - men alligevel er der tale om et mærkbart dræn i kommunekassen. Penge som man nu ikke kan bruge til noget andet, som man måske også gerne ville.


Politikværkstedet

Og man kunne blive ved. De kommunale papirgange rummer råstoffet til den praktiske politik - deraf betegnelsen 'politikværksted' her på sitet - men også til både principper og kuriosa.

  Bloggen fra i fredags om Udvalgsformand sat på plads for regelbrud, er for eksempel hentet i punkt 11 på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden, mens man i den mere kuriøse ende kan læse under punkt 10 på Socialudvalgets dagsorden, at Etatsraad, Købmand J. Ankerstjerne og Søster Mathilde Ankerstjernes legater oprindelig var tænkt som 'et reelt forsørgelsesgrundlag for modtagerne', og at portionernes størrelse derfor trænger til en regulering.

  Og indrømmet - laveste portionsstørrelse på 75 kr. to gange om året er næsten for lidt at gøre sig ulejlighed for, men at den nye sats, 500 kr. én gang om året, skulle have noget at gøre med 'et reelt forsørgelsesgrundlag', er nu heller ikke lige til at få øje på. Til gengæld kommer pengene til jul.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Rådhustorvet ©DitRanders
Rådhustorvet. © DitRanders
 
Randers Regnskov ©DitRanders
Randers Regnskov. © DitRanders
 
Brødregade ©DitRanders
Brødregade. © DitRanders
 
Ridehuset ved Værket ©DitRanders
Ridehuset ved Værket. © DitRanders
 
Storegade ©DitRanders
Storegade. © DitRanders