DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 21/08 2009

– (Opdateret 08/10 2009 22:02)

Udvalgsformand sat på plads for regelbrud

Mogens Nyholm (R) på kant med styrelsesloven to gange i rap Opdateret: Klage til Statsforvaltning

Af Michael Kjærgård


Når en ny lokalplan der åbner for 25.000 nye kvadrat­meter detailhandelsareal i Paderup, om kort tid kommer til afstemning og vedtagelse i Randers Byråd, er det absolut ikke med den ansvarlige udvalgsformand Mogens Nyholms (R) gode vilje. Tværtimod, for ikke alene er han blevet eftertrykkeligt nedstemt i sit eget Miljø- og Teknikudvalg, han har også måttet lide den tort at blive sat på plads af sine egne embedsmænd, da han forsøgte at snige uden om reglerne. To gange endda, lige oveni hinanden.

  At blive nedstemt er for så vidt en ærlig sag for politikere, selv om de naturligvis ikke bryder sig om det. For i det mindste betyder det ikke, at man tager fejl - i hvert fald ikke nødvendigvis - det betyder bare, at der er flere, der hellere vil noget andet. I dette tilfælde var det alle de andre, der ville noget andet end Mogens Nyholm, og det er sikkert forklaringen på, at han havde foretrukket slet ikke at få sagen til afstemning. Ja, faktisk ville han have holdt den helt ude af Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden.


DET VAR HER, embedsmændene satte hælene i.

  Politikere er ikke sagsbehandlere, det er embeds­mændene derimod, og når embedsmændene har behandlet en sag så langt, at de gerne vil have politikerne i det relevante udvalg til at tage stilling til den, så kan udvalgsformanden ikke gøre sig til overdommer over sagsbehandlingen og nægte at sætte sagen på dagsordenen. Det fremgår af den kommunale styrelseslov eller mere præcist af Inden­rigsministeriets fortolkning af den.

  Alligevel var det lige nøjagtig, hvad Nyholm ville. Der manglede en detailhandelsundersøgelse i beslutnings­grundlaget, fandt han, men det er et politisk syns­punkt, ikke en saglig grund til at gøre indvendinger mod sagsbehandlingen.


SÅ EMBEDSMÆNDENE måtte sætte deres udvalgs­formand på plads. Det er ikke noget, der sker hver dag, til gengæld skete det igen umiddelbart efter i samme sag, for når han ikke kunne forhindre sagen i at komme på dagsordenen, så ville Mogens Nyholm i det mindste have, at det fremgik af dagsordenen, at han ikke ville have haft det pågældende punkt med.

  Man kan sige, at det er det samme på en anden måde - stadig en uretmæssig indblanding i embeds­mændenes sagsbehandling og derfor lige så forbudt - og det var netop, hvad embedsmændene sagde. Så udvalgsformanden blev næset af endnu en gang, og punktet kom på dagsordenen, ukommenteret.


TO GANGE banket på plads for forsøg på regelbrud i samme sag må være en interessant oplevelse for en udvalgsformand, der på andre områder er så levende optaget af at overholde reglerne, at han også vil overholde regler, der ikke findes endnu (husdyr­godkendelsessagerne).

  De var for resten også på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden på samme møde. Som efterretningssag, en orientering om hvor langt man er nået ned i puklen af ikke-færdigbehandlede sager.

  9 sager har man nået i 1. halvår, man havde regnet med at nå mellem 24 og 32. Men det er en anden historie.


Opdatering: Mogens Nyholm er ikke en mand der giver op, bare fordi han får et nej. Eller to: Efter at lokalplanen er godkendt af Byrådet, har han klaget over embedsmændenes håndtering af sagen, se nyhedsanalysen Nyholm kopierer Beboerliste-klassiker.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Rosengården ©DitRanders
Rosengården. © DitRanders

"En udvalgsformand har endvidere ikke kompetence til at bestemme indholdet af de beslutninger, der træffes af for­valtningen, herunder forvaltningens ind­stillinger til udvalget"
Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
1.k.kt. j.nr. 2003-2019-5 
Redfall med Østervold i baggrunden ©DitRanders
Redfall med Østervold i baggrunden. © DitRanders
 
Energi Randers' anlæg på havnen ©DitRanders
Energi Randers' anlæg på havnen. © DitRanders
Embedsmændene måtte sætte deres udvalgsformand på plads. Det er ikke noget, der sker hver dag, til gengæld skete det igen umiddelbart efter i samme sag