DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Nyhedsanalyse

Offentliggjort 17/08 2009

– (Opdateret 22/09 2009 10:21)

S-SF-aftale om at bygge Nordtribune nu

De borgerlige lagt i politisk benlås
Opdateret: Aftalen tømt for indhold

Af Michael Kjærgård


Socialdemokraterne og SF i Randers har indgået en aftale om at finansiere færdiggørelsen af Essex Park med en Nordtribune. En Nordtribune der vel at mærke indrettes med koncertscenefaciliteter.

  Finansieringen går i al sin enkelhed på, at Randers Kommune finansierer projektet med penge, der først kommer i kassen senere. Der eksisterer i forvejen en aftale om, at Randers Kommune kan sælge grunde og bruge pengene herfra til formålet, og aftalen med SF betyder, at man kan bruge pengene allerede nu, og så vente med at sælge grunde til senere, når kvadratmeterpriserne på ny kommer op i et fornuftigt leje.


AFTALEN skal udmøntes, senest når det nye byråd er trådt sammen efter nytår, idet forudsætningen er, at SF i modsætning til denne byrådsperiode lykkes med at blive repræsenteret.

  En forudsætning der næppe er skudt helt skævt. Dels har SF på landsplan som bekendt betydelig medvind i kraft af Villy-effekten, dels giver Social­demokraterne med aftalen broderlig hjælp til folke­socialisterne. Foruden det store borgmesterpartis anerkendelse af SF's politiske betydning, får SF og dets spidskandidat Erik Poulsen lov at stå som garanten for, at finansieringen ikke vil fjerne penge fra socialt følsomme områder.

  Altså et klart signal til venstrefløjsvælgere, der gerne vil have en Nordtribune, hvilket Beboerlisten ikke vil. Med aftalen med SF gør Socialdemokraterne deres til at få SF til at fremstå som et realistisk venstrefløjs­alternativ til Beboerlisten, selv om SF i modsætning til Beboerlisten ikke er repræsenteret i det nuværende byråd.


SIDSTNÆVNTE er tillige en af gevinsterne for S. Skønt en fast del af det nuværende flertal bag borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) har Beboer­listen stadig en hel del af sin gamle firkantethed over sig. Er der flertalsmuligheder til flere sider, bliver livet alt andet lige lettere for S, især hvis den nuværende radikale enmands-repræsentation kikser med at blive genvalgt til det nye byråd, hvilket den radikale deroute på landsplan godt kunne give belæg for at antage.

  En anden ikke ubetydelig gevinst er den kattepine, S-SF-aftalen sætter den borgerlige opposition i, når det kommunale budget for 2010 skal skrues sammen i løbet af de nærmeste uger. Her er SF jo endnu ikke til rådighed, men på et pressemøde på Essex Park mandag forklarede borgmester Henning Jensen Nyhuus, hvordan man kringler denne situation, så man alligevel kan komme i gang med at bruge pengene næste år. Det skal ske ved at afsætte et rådigheds­beløb på fx 50 mio. kr., som det nye byråd skal udmønte straks i det nye år. Til den tid satser man så på et rødt flertal, der er stort nok til at kunne klare sig uden Beboerlisten - og uden de borgerlige.


TAKTISK lægger dette træk de borgerlige i en politisk benlås med tre mulige udveje, der alle er lige risikable. 1. de kan vælge at satse på, at SF heller ikke bliver repræsenteret i det næste byråd, alternativt at S-SF ikke får flertal alene. 2. de kan holde sig uden for budgetforliget og lade ske, hvad der vil efter valget. 3. de kan beslutte sig for at kortslutte aftalen og selv lægge stemmer til en Nordtribune allerede i forbindelse med det nuværende byråds budget­lægning for 2010.

  Ingen af de tre udveje er særligt tillokkende set med borgerlige øjne. 1. og 2. er mere eller mindre varianter af det samme, for efter borgmesterens melding for nylig, om at han gerne ville være med til at prøve at finde finansiering til en Nordtribune, har det ikke skortet på borgerlige påmindelser om, at så er der jo flertal sammen med de borgerlige. Hvis der ikke er det alligevel, fordi de borgerlige ikke går med i et budgetforlig med en Nordtribune, får Social­demokraterne foræret et argument mere for at stemme på dem, og de borgerlige kommer tilsvarende til at mangle et. Alternativet, den 3. udvej - at kortslutte aftalen med SF og lægge stemmer til allerede nu - rummer ganske vist en lille fordel derved, at SF's mulige betydning reduceres, men til gengæld kan man være helt sikker på, at de borgerlige ikke får for to øre indflydelse på de resterede dele af budgettet, hvis ikke de vil lægge stemmer til hele pakken. Og hvis de gør dét, får de meget, meget svært ved at forklare vælgerne, hvorfor det er vigtigt med et nyt flertal, når alle alligevel stemmer ens. Den omtalte lille fordel i form af SF's reducerede betydning opvejer ikke ret meget i den sammenhæng, for selv hvis SF ikke bliver repræsenteret, vil stemmerne i kraft af et S-SF-valgforbund, der også blev annonceret på pressemødet mandag, blot blive sendt videre til Socialdemokraterne.


KORT SAGT: Lige meget hvad de borgerlige gør, får de ikke nogen videre medvind ud af det.

  Oveni har Henning Jensen Nyhuus med S-SF-aftalen om Nordtribunen endnu engang demonstreret sit håndelag for at skabe enighed - en for en borgmester ikke uvigtig egenskab i den 'skønhedskonkurrence', som det kommende byrådsvalg vil blive, i og med at de to store partier Socialdemokraterne og Venstre er så store, at valget mellem dem i høj grad er et valg mellem deres borgmesterkandidater.


Opdatering: Det lykkedes i store træk de borgerlige at kæmpe sig ud af benlåsen.

  Budgetforliget mandag aften 22/09 mellem Social­demokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, konservative og radikale er vel nærmest en variant af udvej nummer 3 ovenfor - vi kan kalde den 4. et budgetforlig der kortslutter S-SF-aftalen med en positiv tilkendegivelse over for en ny Nordtribune, men med et ganske væsentligt forbehold:

  'Så snart der er råd til det', som det direkte ståri forligsteksten. Uden ligefrem at være på vild flugt
fra tidligere standpunkter har alle budgetforligets parter på den måde, med hæderlige begrundelser i dels de økonomiske realiteter, dels de faktiske forligsmuligheder, givet sig en lille smule. Dem der gav sig mest, var SF - de blev til gengæld slet ikke spurgt og må dermed endnu en gang sande, at livet (det politiske) ikke er nemt for et ikke-byråds­parti. Se også nyhedsanalysen Budgetforlig uden om Beboerlisten.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Pressemøde i Thor Loungen på Essex Park. ©DitRanders
Pressemøde: Socialdemokraterne og SF præsenterede deres aftale i Thor Loungen på Essex Park. Fra venstre er det Socialdemokraternes grupperformand Leif Gade, formanden for Socialdemokraterne i Randers (og regionsrådskandidat) Henrik Gottlieb Hansen, borgmester Henning Jensen Nyhuus, SF-spidskandidat Erik Poulsen og formand for SF i Randers og byrådskandidat Kasper Fuhr Christensen. © DitRanders
 
Borgmester Henning Jensen Nyhuus (S). ©DitRanders
Borgmester: Henning Jensen Nyhuus (S) var svært tilfreds med aftalen med SF. © DitRanders
Aftalen skal udmøntes, senest når det nye byråd er trådt sammen efter nytår, idet forud­sætningen er, at SF i modsætning til denne byrådsperiode lykkes med at blive repræsenteret.


Fakta:
En Nordtribune der bare er en Nordtribune koster i runde tal 20 mio. kr.
En Nordtribune med ind­byggede koncertscene­faciliteter koster det dobbelte, begge dele ifølge borgmester Henning Jensen Nyhuus' oplysninger på pressemødet mandag.


 
S og SF har indgået valgforbund. ©DitRanders
Valgforbund: Samtidig med aftalen om Nordtribunen annoncerede de to partier, at de ligesom ved tidligere valg indgår valgforbund.© DitRanders
 
SF-spidskandidat Erik Poulsen. ©DitRanders
Partner: SF-spidskandidat Erik Poulsen står som garant for, at en Nordtribune ikke fjerner penge fra velfærdsområderne.© DitRanders
Taktisk lægger dette træk de borgerlige i en politisk benlås med tre mulige ud­veje, der alle er lige risikable.


Fakta:
Valgforbundet mellem S og SF betyder, at når stem­metallene skal omregnes til mandater, tæller de to partier med under ét.
Det betyder, at hvis hvert parti fx har stemmer i over­skud til et ekstra halvt mandat hver, bliver de to halve regnet sammen til et helt, som andre partier dermed ikke får. Hvem af S og SF der så skal have det ekstra mandat, udregnes efter samme metode som mandatfordelingen gene­relt.