DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Per Bruun ville gerne have fortsat som formand, flertallet i bestyrelsen ville bare ikke vælge ham

REU-formand gået

Den hidtidige formand for Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Per Bruun, kunne ikke samle flertal bag sig til at blive genvalgt til posten og træder i stedet helt ud af bestyrelsen.

’Efter 6 år i Randers Erhvervs- & Udviklingsråds bestyrelse, heraf de seneste 5 år som formand, har jeg valgt ikke længere at kandidere til formandsposten i den nyvalgte bestyrelse for Erhvervsrådet. Samtidig udtræder jeg af bestyrelsen med omgående virkning,’ skriver Per Bruun i en mail til REU’s medlemsvirksomheder.

Nøgleordet som man skal lægge mærke til her, er ikke længere. Per Bruun ville gerne have fortsat som formand, flertallet i bestyrelsen ville bare ikke vælge ham. Man bemærker da også, at Per Bruun i sin farvel-skrivelse takker ’virksomheder, samarbejdspartnere og især (...) sekretariatet’, men ikke bestyrelseskollegerne.

Med Per Bruuns udtræden af REU-bestyrelsen reduceres den i forvejen slankede bestyrelse med endnu et medlem, idet REU’s vedtægter ikke opererer med suppleanter. I stedet står pladsen ledig frem til næste årsmøde, og da formandsposten skal besættes med en af nu kun 4 medlemmer der er valgt af REU’s medlemsvirksomheder, er der Svend Erik Sørensen fra Danish Crown, Jens Brix fra Sparekassen Kronjylland, Michael Damborg fra Zenco Virksomhedsudvikling og Ole Hansen fra JAH/Bag at vælge imellem.

Hvem af dem det bliver, besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde, som endnu ikke er datosat.

Flertallet for en ny kandidat skal findes blandt de 9, nu 8, bestyrelses­medlemmer med stemmeret. Foruden de medlemsvalgte er det 3 organisationsvalgte og 1 byrådsvalgt, nemlig hhv. Ejvind Clemmensen fra LO, Søren Fischer fra Dansk Industri og Lars Michael Madsen fra Erhvervsskolerne samt Daniel Madié (K), der også er formand for Erhvervsudvalget. Foruden de nævnte har REU’s bestyrelse 2 medlemmer uden stemmeret: borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) og regionsrådsmedlem Jørgen Winther (V).

(14/06 2011)


Per Bruun. Foto: REU/Ole Jakobsen

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3