DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Artiklen har tårnhøj reklameværdi for Graceland-projektet

Elvis på bar mark

Politiken har begivet sig til Randers for at rapportere hjem til København ude fra reservatet. Skepsis er udtalt hos i hvert fald den ene af de to udsendte, men det ender alligevel med at de overgiver sig til Graceland.

Elvis var stor, så stor at han ikke har noget at gøre et sted som Jylland. Jylland!

Det er grundsynspunktet hos tegneren Roald Als, da han sammen med en skrivende kollega fra Politiken tager til Randers for at tage Graceland-projektet i Paderup nærmere i øjesyn og få en snak med bagmand Henrik Knudsen fra Elvis Unlimited.

Heldigvis har den skrivende reporter selv randrusianske rødder, og reportagen er derfor bygget op som et slags fortløbende — og yderst underholdende — skænderi mellem de to, hvor Henrik Knudsen og Graceland Randers nærmest reduceres til rekvisitter.

For en overfladisk betragtning. Reelt er det stik modsat: Artiklen har tårnhøj reklameværdi for Graceland-projektet. Læs og døm selv.

(10/11 2010)


Foto: Graceland Randers

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3