DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Kulturhistorisk Museums digitaliserede formidling af Mejlby-runestenen vakte berettiget opsigt, da den blev præsenteret sidste år

Runesten til USA

Kulturhistorisk Museums banebrydende interaktive version af Mejlby-runestenen rykker i denne uge fra Randers til Oklahoma City, USA, i et fremstød for nye metoder til kulturformidling.

Kulturhistorisk Museums digitaliserede formidling af Mejlby-runestenen vakte berettiget opsigt, da den blev præsenteret sidste år. ’Med nytænkt digital teknologi lyser runerne op, og skriften toner visuelt frem i en animeret figurfortælling, før inskriptionen sidst skifter form til genkendelig skrift i vores nutidige alfabet’, som det hedder i et faktablad om stenen.

Udlånet af runestenen sker inden for rammerne af det verdensomspændende netværk ’Districts of Creativity’, som Region Midtjylland forventes optaget i til november. Regionen ønsker med sit medlemskab at profilere sig inden for kreativitet og innovation, og hvad det angår, vil den interaktive Mejlby-runesten helt sikkert blive lagt mærke til.

(28/09 2010)


Mejlby-runestenen

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3