DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Jeg har nogle gange en fornemmelse af, at der er firmaer, der nærmest har en fast politik om, at hvis de ikke vinder udbuddet, så klager de, for der er sgu altid et eller andet komma, der har stået forkert i et eller andet bilag 137

Bøvlet at udlicitere

’Find fem fejl’ for tabende firmaer i kommunale udbud resulterer i alt for mange klagesager. Derfor tænker man sig om en ekstra gang, før opgaver sendes i udbud.

2 ud af 3 kommunaldirektører mener, at udbud af kommunale opgaver giver masser af administrativt bøvl. Så meget, at ’man måske bliver mere tilbageholdende med at lave udbud, end det ville være fornuftigt at være — netop, fordi der er så meget bøvl’, siger Randers’ kommunaldirektør Bent Peter Larsen til Ugebrevet A4.

Ugebrevet A4 har hos research- og analysefirmaet Kaas & Mulvad fået lavet en undersøgelse blandt kommunaldirektører i 40 af landets største kommuner, og 66% af dem mener, at udbuddene giver meget mere administrativt bøvl for kommunerne, end hvis kommunerne havde beholdt opgaverne selv.

Ikke overraskende er Kommunernes Landsforening enig — KL’s eksistens­berettigelse er som bekendt at repræsentere kommunerne — men repræsentanten for de private modparter i udliciteringssagerne, Dansk Industri, er også enig: det er ikke kun bøvlet for kommunerne, men også for de private leverandører, der gerne vil byde på en opgave. Kuriøst nok er der også en, der er positivt overrasket, sådan da, nemlig professor Carsten Greve på Handelshøjskolen CBS i København — han havde ventet endnu større skepsis blandt kommunaldirektørerne (!)

Den er nu ellers stor nok, som denne udtalelse af Bent Peter Larsen illustrerer:

’Jeg har nogle gange en fornemmelse af, at der er firmaer, der nærmest har en fast politik om, at hvis de ikke vinder udbuddet, så klager de, for der er sgu altid et eller andet komma, der har stået forkert i et eller andet bilag 137. Det betyder, at man skal være enormt påpasselig med at lave udbuds­materialet, for ellers bliver man hængt ud i klagesystemet og skal så bruge en masse kræfter på det også’, siger han og understreger, at konsekvensen er, at man tænker sig om en ekstra gang, før opgaverne sendes i udbud blandt private leverandører.

Situationen sættes i relief af, at kommunerne i 2015 skal op på at udbyde 31,5% af deres opgaver, svarende til for 11-15 mia. kr. mere i udbud hvert år, oveni de opgaver for ca. 57 mia. kroner, som allerede i dag sendes i udbud. Udvidelsen skal ske enten som udlicitering efter kendt — men altså ikke særlig populært — mønster, eller som Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).

Det er dog ikke nogen større trøst. OPP opleves som endnu mere besværligt, viser en analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning (det tidligere Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut), så hvis det kommer dertil, foretrækker kommunerne alligevel udlicitering. Trods alt.

(16/09 2010)


Kommunaldirektør Bent Peter Larsen. Foto: Randers Kommune

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3