DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Med forslag om disse meget store møller spredt rundt om i landskabet, vil der stort set ikke være et eneste punkt i kommunen uden udsyn til møller — lige bortset fra selve Randers by

DF undsiger møller

Frank Nørgaard vil ikke være med til at ignorere borgernes protester mod kæmpestore vindmøller ved Hald og andre steder.

Et planlagt vindmølleprojekt ved Hald har længe været i, ja, strid modvind hos de kommende naboer, og nu er det blevet for meget for Dansk Folke­partis tilbageværende byrådsmedlem Frank Nørgaard. I lighed med det statslige energiselskab Dong, som forleden meldte fra over for flere land­baserede vindmølleparker, vil han henvise de store møller til havet.

De aktuelle protester mod Hald-møllerne er ikke den eneste begrundelse. Frank Nørgaard henviser også til ’Randers Kommunes vindmølleplan og den deraf følgende mulighed for placering af dusinvis af 125-150 meter høje møller rundt om i kommunens smukke landskab.’

Frank Nørgaard understreger, at Dansk Folkeparti på ingen måde er modstander af vindenergi, det kan bare godt blive for meget visse steder. 'Med forslag om disse meget store møller spredt rundt om i landskabet, vil der stort set ikke være et eneste punkt i kommunen uden udsyn til møller — lige bortset fra selve Randers by. Derfor mener Dansk Folkeparti at vindmøller i denne størrelse hører til på havet, og at man ikke kan ignorere borgernes bekymring og modstand mod disse store naboer’, skriver Frank Nørgaard til DitRanders.

Han lancerer i samme ombæring en alternativ idé inden for bæredygtig energi:

’Hvad skal Randers Kommune så satse på for at være med i nedbringelsen af CO2 udslippet, og frigørelsen fra fossile brændsler fra tvivlsomme stater? Vi skal bl.a. satse på geotermisk energi, som ligger lige under vores fødder!'

'Kort efter 2. verdenskrigs afslutning borede man efter olie rundt om i Danmark, og syd for Gassum borede man landets dybeste hul på 3037 meter. Olie var der intet af, men der var et 116 grader varmt sandlag med indstrømmende vand som af egen kraft nåede overfladen. Dette kæmpe område under vores fødder, som strækker sig fra Thy og skråt ned over Jylland til Sjælland, blev døbt Gassum Formationen og er specielt kendetegnet ved, at temperaturen stiger forholdsvis meget med dybden.'

'Denne energi mener Dansk Folkeparti vi skal satse på, både som supplement til Kraftvarmeværket på havnen, men også på de mindre decentrale naturgas­fyrede kraftvarmeværker. Derudover kan geotermisk energi nemt bruges til fremstilling af el, og der produceres allerede i dag mere end 10.000 MW el rundt om i verden fra anlæg, som afhængig af effekten ikke behøver fylde mere end et lille parcelhus,’ skriver Frank Nørgaard.

Han henviser til at Viborg Kommune er ’godt i gang med etableringen af geotermisk energi, og den 23. december i år er det planen at slukke for kommunens naturgasfyrede kraftvarmeværk som derefter kun skal bruges ved spidsbelastninger.’

Viborg-projektet beskrives nærmere i denne artikel på tidsskriftet Ingeniørens website.

(03/09 2010)


Frank Nørgaard, byrådsmedlem (DF)

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3