DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Forløbet er altid det samme, og tidspunktet er stort set også. Det er ikke den første RandersUge, der har budt på en kold afvaskning i form af et sparekatalog, tværtimod

Sparerunde, 1. akt

Sparekataloget til budgetforhandlingerne er offentliggjort. Der skal skæres mindst 100 mio. kr., men forslagene løber op i det dobbelte.

Når byrådspolitikerne har bestilt besparelsesforslag for det dobbelte af det beløb, de reelt har tænkt har tænkt sig at skære budgettet for 2011 ned med, så har det den indlysende fornuftige årsag, at de gerne vil have noget at vælge mellem. Men der er også en anden, uofficiel årsag til, at spare- og budgetforhandlinger altid foregår på den måde.

Forløbet er altid det samme, og tidspunktet er stort set også. Det er ikke den første RandersUge, der har budt på en kold afvaskning i form af et sparekatalog, tværtimod. Hvis man ser til bage på årene, er det faktisk påfaldende, hvor velegnet RandersUgen tilsyneladende er til at offentliggøre de dårlige tidender for det følgende års økonomi.

Man kan spekulere i årsagen til tidspunktet, derimod er der det ikke nogen større hemmelighed, at standard-fordoblingen af det reelle sparemål — foruden at politikerne så har noget at vælge mellem — også har indbygget en anden behagelighed (for politikerne). Nemlig det, der på politisk hedder ’at skabe det rette forhandlingsklima’.

På normaldansk kan det oversættes til, at hvis man melder ud, hvad man vil spare, og så gør det, så bliver folk sure. Hvis man derimod først skræmmer livet af folk med en virkelig skrap kur, og så tager de værste ting ud, så det hele bliver knap så slemt som man kunne frygte, så bliver folk lettede.

Til den ende er årets sparekatalog velegnet. Besparelser for 236 mio. kr., når udmøntningen er slået helt igennem, svarende til 442 nedlagte fuldtids­stillinger.

Nu kommer det som nævnt ikke til at gå sådan, men indtil der kommer gang i realitetsforhandlinger, kan borgere og kommunalt ansatte gå og grue for et bredt udvalg af nedskæringer:

Afskaffelse af halv fridag på Grundlovsdag, højere kantinepriser på Lakse­torvet, ophør af kommunal annoncering af lokalplaner i Randers Onsdag, færre byrådsmedlemmer (27 i stedet for 31 — det vil koste mindst ét parti sin repræsentation), stop for fritagelse for betaling af grundskyld.

På skoleområdet er der forslag om, at 0.-2. klassetrin slås sammen og får op til 28 elever pr. klasse (kan udvides til 0.-3. klassetrin), færre undervisnings­timer i 4.-9. klasse (vil koste mindst 24 lærere jobbet), sammenlægning af klasser hvis det kan gøres uden at de kommer over 29 elever pr. klasse, sammenlægning af Hald-Kærby Skole og Korshøjskolen hhv. af Gjerlev-Enslev Skole og Grønlykkeskolen, så der bliver 2 skoleledelser i stedet for 4, afskaffelse af modersmålsundervisning i ikke-EU-sprog.

På børneområdet foreslås nednormering af fritidshjem til samme niveau som SFO’er (11 fuldtidsstillinger) , og sammenlægning af kommunens 66 dag­institutioner til 12 ’dagtilbudsenheder’ med op til 500 børn. Institutionerne skal blive liggende, hvor de ligger, men i stedet for lokale ledelser hvert sted bliver der områdeledelser efter samme model som i ældresektoren. Her er der 20 stillinger i spil. Alternativt kan man nøjes med at sammenlægge nabo­institutioner, det svarer til 12-13 stillinger.

Derudover er der en masse forslag om reducerede åbningstider, nedlæggelse af enkeltstillinger og hele funktioner rundt omkring og forhøjelser af diverse takster, lige fra SFO til parkering og vedligeholdelse af gravsteder, og fx lukning af Den Blå Paraply, Kejsergaarden, nogle af skoletandklinikkerne, Industricentret og Vorup Bibliotek.

Så kan man roligt sige, at ’det rette forhandlingsklima’ er på plads, når sparekataloget bliver officielt på Økonomiudvalgets møde på mandag, Byrådet holder budgetseminar, 2.-3. september og et borgermøde 9. september. Derefter, og efter at høringsfristen er udløbet, holder Byrådet temamøde 16. september og førstebehandler budgettet 20. september. Andenbehandling og endelig vedtagelse sker på byrådsmødet 14. oktober.

Og på et eller andet tidspunkt undervejs, uden for alle de officielle møder, vil budgettet for 2011 blive handlet af mellem (nogle af) partierne. Med et resultat der ikke er nær så slemt som sparekataloget, så alle kan føle sig lettede. Trods alt.


Se også VIP-spareforslagene (VIP = Værdifulde Ideer fra Personalet), spareforslag fra borgerne og Basisbudgettet for 2011-2014.

(28/08 2010)


© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3