DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Oven i de 16 mio. kr. i rigtige menneske­penge, har Randers fået adgang til at låne ekstra 16,4 mio. kr.

Millioner i tilskud

Randers er blandt topscorerne ved dagens uddeling af statslig ’fattighjælp’ til kommunerne.

Der er sådan lidt både/og over, at Randers har fået tildelt 16 mio. kr. i tilskud fra statens pulje til ’særligt vanskeligt stillede kommuner’. På den ene side er det selvfølgelig skidt, at Randers er særligt vanskeligt stillet, på den anden side er der 44 kommuner i samme båd — faktisk er det kun 54 ud af landets 98 kommuner, der ikke falder i kategorien ’særligt vanskeligt stillet’.

Men uanset om det nu er godt eller skidt, så er pengene i det mindste gode nok, og de flyder nu i rigt mål til Randers og omegn. På Djursland har Norddjurs og Syddjurs fået hhv. 14 mio. kr. og 10 mio. kr., og naboen mod nord, Mariagerfjord, har fået 8 mio. kr.

Indenrigsminister Bertel Haarder (V) kalder det i en pressemeddelelse ’en håndsrækning til at også kommuner med særlige økonomiske udfordringer kan få budgetterne til at balancere og kan gennemføre investeringer i bl.a. bedre rammer i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet.’

Det med investeringerne refererer til, at der samtidig med tilskuddene også er blevet delt ud fra en lånepulje. Altså penge der skal betales tilbage, men som man alligevel kan bruge til investeringer på de såkaldte ’kvalitetsfonds­områder’ (fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og på ældre­området).

Oven i de 16 mio. kr. i rigtige menneskepenge, har Randers fået adgang til at låne ekstra 16,4 mio. kr., vel at mærke oven i de 12,4 mio. kr. kommunen i forvejen havde fået lov at låne. Også på låneområdet er de nærmeste nabo­kommuner godt med: Norddjurs får ekstra 20 mio. kr., Favrskov 17 mio. kr., Syddjurs 8,7 mio. kr. og Mariagerfjord hele 22 mio. kr. Lånepuljen er større end særtilskudspuljen, og der er også flere kommuner der har fået del i den — 60 ud af de 98.

Måske er det lige før, kommuner der ikke er vanskeligt stillet, kan føle sig en smule snydt.


Se listen over kommuner der har fået tilskud (bemærk at kommuner i hovedstadsområdet optræder på en liste for sig), og se listen over kommuner der har fået del i lånepuljen ud over den ordinære pulje.

(27/08 2010)

Indenrigsminister Bertel Haarder (V)
Indenrigsminister Bertel Haarder (V). Foto: Ministeriet

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3