DitRanders

|  FORSIDE  |  BLOG  |  POLITIKVÆRKSTED  |  FRA PARTIERNE  |  FRA KOMMUNEN  |  OM  |

Se her hvordan valgdistrikterne har skiftet farve ved byrådsvalgene fra 2001 og frem

Det er godt nok blåt

(Ny) Randers har aldrig i byrådssammenhæng været så blå som ved dette valg. 18 valgdistrikter har borgerligt flertal denne gang, 8 flere end i 2009. Kun 8 valgdistrikter har socialistisk flertal, et fald på 5.

Også antallet af valgdistrikter uden flertal for hverken den ene eller anden side er faldet, fra 5 til 3.

Af de socialistiske bastioner holder kun valgdistrikterne Nørrevang og Østervang den røde fane over 60%, mens Hadsundvejen, Hobrovejen, Nyvang, Rismølle, Fritidscentret (Søren Møllers Gade) og Vestervang klarer 50%’s flertal. Fårup, Kristrup/Romalt, Spentrup og Søndermark har droppet det socialistiske flertal, Kristup/Romalt og Spentrup har endda fået blåt flertal. Desuden er Jebjerg, Uggelhuse (Langkastrup), Rytter, Stevnstrup og Ø. Bjerregrav blevet blå, og derudover er Asferg og Gassum gået fra blå til meget blå.

Se her hvordan valg­distrikterne har skiftet farve ved byrådsvalgene fra 2001 og frem.

© DitRanders
Bemærk at de radikale (og Kristendemokraterne) regnes som hverken socialistiske eller borgerlige. Ungelisten tæller ikke med nogen steder. © DitRanders

© DitRanders
Centerpartiet er her talt med som hverken/eller, ikke fordi partiet i 2009 var mindre marginalt end Ungelisten i 2013, men fordi det var i valgforbund med bl.a. radikale. Nihilisterne er derimod slet ikke talt med. © DitRanders

© DitRanders
Randerslisten tæller her med blandt midterpartierne. © DitRanders

© DitRanders
Tilbage i 2001 fandtes den nuværende Randers Kommune som bekendt ikke, så kortet viser hvordan rødt og blåt ville have fordelt sig i en fiktiv enhed (fiktiv dengang, senere blev den jo til noget). Dengang var (Ny) Randers Kommune fordelt på tre hele, to halve og en kvart kommune — med hver sine lokale lister, deraf de mange partiforkortelser. © DitRanders

 

Over årene er der sket både sammenslag og opdeling af valgdistrikter, men på kortene er stemmetallene for sammenligningens skyld regnet om til samme geografiske opdeling hele vejen igennem. De faktiske tal kan ses på KMD’s valghjemmeside som følger:

Randers: 2013, 2009, 2005.
2001: Gl. Randers, Purhus, Nørhald.
Del af Mariager: Havndal.
Del af Sønderhald: Årslev, Hørning, Assentoft, Langkastrup.
Del af Langå: Langå, Stevnstrup, Ø. Velling, Jebjerg.

 

Se også Bor du rødt eller blåt? om den tilsvarende udvikling i forbindelse med folketingsvalgene fra 2001 og frem.

(23/11 2013)

© DitRanders
© DitRanders

DitRanders   ·   Uafhængigt lokalpolitisk website   ·   Kontakt: Redaktion@DitRanders.dk


Valid HTML 1.0 Strict   Valid CSS Level 3