DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 30/12 2009 13:30

Hurtigere penge til Bolværkslinjen

Med lån og budgetpenge er der nu i alt 112 mio. kr. at gøre godt med

Af Michael Kjærgård


Med et tilsagn fra staten om et ekstra lån på 50 mio. kr. kan der måske allerede i 2010 komme uventet fart på projektet med en ny bro ved Randers Havn, den såkaldte Bolværkslinje.

  Foruden de 50 mio. kr. i lån, som Randers Kommu­ne netop har fået tilsagn om fra Indenrigs- og Social­ministeriet, har kommunen selv afsat 25 mio. kr. til formå­let på budgettet for 2010, og dertil kommer en yder­ligere lånemulighed på 37 mio. kr. Måske. De sidste 37 mio. kr. afhænger af en ansøgning om penge fra en pulje, der blev afsat penge til på finans­loven for 2010.

  'Den ansøgning venter vi svar på i slutningen af januar', siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S).

  'Imødekommes ansøgningen har vi pludselig 112 mio. kr. til dette vigtige infrastrukturprojekt. Det er derfor heller ikke helt urealistisk, at projektet måske kan fremskyndes', konkluderer borgmesteren.

  Lånet 50 mio. kr., som der netop er givet tilsagn om, kommer fra en særlig pulje til medfinansiering af infrastrukturprojekter og skal bruges til anlægsudgifter i 2010 og 2011. Der foretages for tiden undersøgel­ser, der skal kortlægge den præcise linjeføring af Bol­værkslinjen hen over Pieren i Randers Havn. Disse un­dersøgelser vil efter planen være færdige i løbet af foråret.

  Bolværkslinjens linjeføring skal fra nord via Pieren i havnen forbindes til både Grenåvej og Århusvej, og den er et af flere projekter i Randers Kommunes store infrastrukturplan. Den bliver en væsentlig medvirkende brik til aflastningen af Randersbro, der er af en af lan­dets mest trafikerede vejstrækninger.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Bolværkslinjen ©DitRanders
Randers Havn. Heromkring skal Bolværkslinjen passere hen over Pieren og flodløbet. © DitRanders
 
Henning Jensen Nyhuus ©DitRanders
Nyhuus: 'Ikke helt urealistisk, at projektet måske kan fremskyndes'. © DitRanders
Der foretages for tiden undersøgel­ser, der skal kortlægge den præcise linje­føring af Bolværks­linjen hen over Pieren i Randers Havn. Disse under­søgelser vil efter planen være færdige i løbet af foråret