DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 26/10 2009 00:00

– (Opdateret 10/11 2009 11:40)

Blandede bolsjer i politikværkstedet

Indadvendte reklamer, forbud mod terrassevarmere og så nogle nyop­fundne afgifter, der skal bruges til at betale for at få dem opkrævet (!) Opdateret: Er udeserveringen ude i kulden eller inde i varmen? Opdateret: Sendt tilbage i udvalg

Af Michael Kjærgård


Byrådets udvalg er en butik med blandede bolsjer. Politisk indhold er der pr. definition i alle sagerne, men nogle af dem er mere ovre i det administrative end andre. Fx godkendelse af nye daginstitutionstakster, priser på ældremad og den slags, som er 'følge­lovgivning' til budgettet, om hvilket der som bekendt er indgået et forlig, hvorfor de nævnte takster og priser er en uundgåelig følge - men alligevel sager på hhv. Børn og Skoleudvalgets dagsorden 27/10 2009 og Sundheds- og Ældreudvalgets dagsorden 29/10 2009. Udvalgsbehandlingen af disse sager må forventes at blive tilsvarende ulidenskabelig.

  Anderledes med nogle af de andre sager.


I MELLEMKLASSEN finder vi en forespørgsel fra Randers Tennisklub, der gerne vil tjene en skilling på at sælge reklamer på boldhegnene ved indkørslen til tennisanlægget på Randers Stadion. Ingen har tid­ligere tænkt på den slags, hvorfor der ikke findes regler for det, men embedsmændene har forsøgt at gætte på, hvad der vil være den politiske holdning hertil, og lægger op til at sige ja - men kun på den indvendige side (Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden 27/10 2009). Den slags reklameplads bliver der næppe over­vældende efterspørgsel på, så hvis tennis­klubben vil lave en forretning ud af det, bliver den nok nødt til at sælge navnet på anlægget, så der kan komme rigtige skilte op a la Essex Park og Elro Arena... - med mindre politikerne vil noget andet, end embedsmændene har gættet på.

  På Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden 29/10 2009 finder vi en afløser for det nuværende 'gågaderegulativ', nemlig 'regulativ for brug af fodgængerarealer mv.', som for­uden opdatering og omskrivninger rummer nogle pro­bate nyskabelser. Udstillinger uden for for­retninger skal eksempelvis i langt fastere rammer - der skal sættes markeringssøm i gadebelægningen, så man uden videre kan se, om udstillingerne holder sig inden for de afstukne rammer, og så skal der i øvrigt betales en del mere end i dag for denne benyttelse af de kommunalt ejede arealer. Nugældende takst er 200 kroner pr. kvadratmeter pr. år, den nye takst er 350 kr. pr. kvadratmeter pr. år, og så kommer den ikke alene til at gælde for vareudstillinger, men også for borde og stole til udeservering. Men ikke for terrasse­varmere, for efter at udeservering for ikke så længe siden blev tilladt hele året, lægges der nu op til, at terrasse­varmere ved udeserveringssteder ikke skal koste afgift, men være helt forbudt.

  Man må tro, at dette sammen med den nye afgift vil kølne (!) interessen for udeservering en del.


SAMME Regulativ for brug af fodgængerarealer mv., pålægger også en afgift for at opstille containere, stilladser mv., hvilket for så vidt ligger i logisk for­længelse af afgiften på andre former for midlertidig erhvervsmæssig anvendelse af kommunale arealer. Til gengæld rummer regulativet også en meget kreativ nyskabelse, nemlig en ekstra afgift, hvis der også sættes reklamer op på stilladser og byggepladshegn. Som jo ikke er kommunale, og optager samme plads uanset reklamer eller ej, men altså alligevel afgifts­objekter.

  Man kunne måske forledes til at tro, at det alt sammen er en måde at supplere indtægterne for en økonomisk trængt kommune - men nej.

  Hvad angår udeservering, går den kommunale indtægt ved de nye afgifter lige op med de tidligere, der kun blev opkrævet i RandersUgen, og pengene vil også uændret gå til Eventsekretariatet og dér indgå i RandersUgens budget. Og hvad angår de andre afgifter, skal indtægten fra dem 'bruges i miljø- og teknikforvaltningen til administration af ordningen'.


DE NYE typer afgifter opkræves altså for at få penge til at administrere opkrævningen af dem.

  Dét må kunne give stof til en god politisk diskussion.


Opdatering (30/10): Udvalgsbehandlingen af 'følgelovs'-taksterne der omtales i indledningen, bød på en enkelt afvigelse fra den forventelige automatgodkendelse, idet nemlig Bjarne Overmark (BL) tog forbehold over for en enkelt af dem, nemlig forældrebetalingen for en vuggestueplads. Alligevel er det hele sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet, og mon ikke det bliver godkendt dér, BL-forbehold eller ej.

  Hvad angår reklamer på boldhegnene ved tennisan­lægget på Randers Stadion, havde embedsmændene ramt helt rigtigt. Det bliver, som de havde foreslået.

  Derimod skete der et par justeringer af embeds­mændenes forslag til 'regulativ for brug af fodgænger­arealer mv.' Ekstra-afgiften for stilladsreklamer mv. døde i fødslen, til gengæld bliver der forbud mod ophængning af 'uvedkommende reklamer på stilladser og byggepladshegn på vejareal', se Miljø- og Teknik­udvalgets dagsorden, der nu er opgraderet til referat.


Opdatering (08/11): Forbuddet mod terrassevarmere er - Surprise! - blevet udlagt som et forbud mod ter­rassevarmere af udvalgsformand Mogens Nyholm (R), der henviser til klimahensyn og C02-udledning som begrundelse. Dette sidstnævnte står der ikke et ord om i sagsfremstillingen, påpeges det i dag af et andet medlem af Miljø- og Teknikud­valget, Jens Peter Hansen (V), der understreger, at man sagtens kan komme til at sidde varmt alligevel, hvis 'varmekilden er integreret i det tilladte inventar'.

  Som er 'borde, stole, bænke og parasoller', hverken mere eller mindre. Og udtrykkeligt ikke terrassevar­mere. Men altså heller ikke noget med klima- og CO2­hensyn - åbenbart så et vigtigt budskab for Venstre at få ud, at det berettiger en pressemeddelelse udsendt kl. 00:15 natten til søndag.


Opdatering (10/11): I Økonomiudvalget blev sagen returneret til Miljø- og Teknikudvalget 'med henblik på præcisering og uddybning af konsekvenser', se referat af Økonomiudvalgets møde 09/11 2009 (punkt 10).Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Brødregade ©DitRanders
Brødregade. © DitRanders

Randers Tennisklub vil gerne tjene en skilling på at sælge reklamer på bold­hegnene ved ind­kørslen til tennis­anlægget på Randers Stadion. Ingen har tidligere tænkt på den slags, hvorfor der ikke findes regler for det, men embedsmændene har forsøgt at gætte på, hvad der vil være den politiske holdning hertil, og lægger op til at sige ja - men kun på den indvendige side.


 
Elro Arena ©DitRanders
Elro Arena. © DitRanders
 
Essex Park ©DitRanders
Essex Park. © DitRanders
Efter at udeservering for ikke så længe siden blev tilladt hele året, lægges der nu op til et forbud mod terrassevarmere ved udeserveringssteder


 
Torvegade ©DitRanders
Torvegade. © DitRanders
 
Fabersvej ©DitRanders
Fabersvej. © DitRanders