DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 31/08 2009

– (Opdateret 04/09 2009 12:30)

16 siddepladser på Østervold til over 20.000 kr. stykket

Specialfremstillede drejestole helt i metal eller færdige standardbænke? Man kunne jo også bare droppe det Opdateret: Det hele blev skudt ned

Af Michael Kjærgård


Der er som bekendt alt muligt i vejen med det nye Østervold - ligesom der var alt muligt i vejen med det gamle Østervold, det er der bare ingen der husker mere - og fraværet af siddepladser med ryglæn er én af de forklaringer, man kan falde over, hvis man søger en årsag.

  Det har Miljø- og Teknikudvalget gjort, faktisk allerede sidste forår, og dengang fik man formedelst 24.000 kr. fremstillet en prototype på en drejestol helt i metal. Men sidste år var der ikke penge til den slags, og derfor blev yderligere stillingtagen udsat til i år.

  I april i år var spørgsmålet oppe at vende i udvalget igen, men sagen blev udsat for at der kunne udvikles lidt på stolens udformning, dels af hensyn til robust­heden mod mulige hærværks-anslag, dels for at gøre den billigere. Resultatet af dette arbejde foreligger nu, så sagen igen er kommet på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden, og på torsdag skal det så afgøres, om drejestolene er løsningen.


DER ER fortsat tale om specialfremstillet byinventar, hvilket tydeligt kan ses på prisen. 10.000 kr. pr. stol, plus montering, plus 4 ekstra stole i reserve hvis nogen alligevel bliver ødelagt ved hærværk, plus en buffer til uforudsete udgifter - og så udgiften til proto­typen: i alt 340.800 kr. for 16 drejestole.

  Godt 20.000 kr. pr. siddeplads.

  Det er mange penge - og når det kommer til stykket, hvor stor forskel kommer 16 siddepladser så til at gøre på en plads som Østervold? 4 i en af firkanterne nord for Den Jydske Hingst, og 2×3 nord for og 2×3 syd for Fontænen midt på Østervold kommer ikke til at syne af meget, og det er sådan set med vilje, fordi 'tilføjelse af nye elementer på Øster­vold vil kunne forstyrre det rolige og harmoniske by­rum,' som det hedder i sagsfremstillingen. Og hvis det endelig skal være, så kan man få (næsten) det samme for langt mindre.

  5 standardbænke inklusiv montering og en buffer til uforudsete udgifter koster 77.292 kr., men da proto­typen på drejestolen jo skal betales under alle omstændigheder, kommer de 24.000 kr. hertil oveni, så slutsummen er 101.292 kr. Hvis vi regner med 4 siddepladser pr. bænk, bliver det en stykpris på lige over 4.000 kr. - en femtedel af prisen for de special­fremstillede drejestole.


TIL GENGÆLD er der ikke nogen tvivl om, at dreje­stolene vil have en større dekorativ effekt, så at sige, mens standardbænkene er - ja, standard. Hvilket selv­følgelig kan være udmærket, men måske ikke helt tager højde for bekymringen for at 'forstyrre det rolige og harmoniske byrum'.

  Hvad der vejer tungest, ved vi først efter torsdag, når Miljø- og Teknikudvalget har valgt en af de to løsninger. Eller muligvis valgt den tredje løsning og droppet det hele igen.


Opdatering: Det hele faldt med et brag. Knap halv­andet år efter at sagen blev bragt op første gang, afviste Miljø- og Teknikudvalget at ændre på sidde­mulighederne på Østervold på hverken den ene eller anden måde.

  I 2 afstemninger blev udvalget delt på tværs af partiskel - 1 S-medlem og 1 V-medlem gik ind for standardbænke, resten var imod, og kun 1 S-medlem stemte for drejestolene. Dermed er sagen nu lagt definitivt politisk død. Se Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden, der nu er opgraderet til referat.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Fontænen på Østervold ©DitRanders
Østervold. Pladsen har fået sin 'Fontæne', nye siddepladser bliver derimod ikke til noget. Se opdateringen (nederst). © DitRanders
 
Placering af siddepladser på Østervold ©DitRanders
 
"Opgaven i sig selv har været og er fortsat en ud­fordring, idet tilføjelse af nye elementer på Østervold vil kunne forstyrre det rolige og harmoniske byrum"
Dagsorden til Miljø- og Teknikudvalgets møde,
punkt 02, sagsfremstilling

Drejestole
20 drejbare stole udført i aluminium i henhold
til projekt: Anskaffelsespris pr. stol 10.000 kr.

 200.000 kr.
Montering i terræn 16 stk. inkl. fundament
pr. stk. 5.500 kr.

88.000 kr.
I alt for stole (inkl. 4 stk. i depot) 288.000 kr.
Uforudsete udgifter 10 %28.800 kr.
Allerede afholdte udgifter til udvikling af prototype 24.000 kr.
Samlede udgifter ved valg af drejestole 340.800 kr.

 
Bænke med ryglæn
5 stk. bænke af type Veksø PB 3001:
Anskaffelsespris. pr. stk. 11.053 kr.

55.265 kr.
Montering i terræn 15.000 kr.
I alt 70.265 kr.
Uforudsete udgifter 10 % 7.027 kr.
Allerede afholdte udgifter til udvikling af prototype 24.000 kr.
Samlede udgifter ved valg af bænke
type Veksø PB 3001

101.292 kr.

Østervold: Placering af mulige nye siddepladser (ved pilene).               
Kort: Randers Kommune

 
Redfall ©DitRanders
Redfall. © DitRanders