DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 27/08 2009

– (Opdateret 02/09 2009 14:32)

Farvel til Maja Panduro og goddag til Sükrü Ertosun

En personudskiftning uden politiske forskydninger – lige nu, i hvert fald. Til valget skal det nok få betydning

Af Michael Kjærgård


Byrådsmødet på mandag byder på Maja Panduros formelle farvel til Randers Byråd. Hun skal i stedet være folketingsmedlem, da hun i egenskab af Social­demokraternes førstesuppleant i Østjyllands Storkreds overtager pladsen efter nyligt afdøde Svend Auken.

  Det sker med virkning fra 8. september, men allerede nu er der en del formalia, der skal på plads. Medlemskab af et byråd er såkaldt borgerligt ombud
- man kan altså i princippet ikke undslå sig for at sidde byrådsperioden ud, hvis man først er valgt. Der er naturligvis undtagelser, så man godt kan slippe ud alligevel, men det kræver en egentlig beslutning.


SOCIALDEMOKRATERNE har, ligesom flere andre partier, en fast regel om, at man ikke kan være folke­valgt mere end ét sted. En regel der er almindeligt anerkendt, i en grad så det er skrevet ind i den kommunale valglovs §103, at et byrådsmedlem har ret til at udtræde på grund af bl.a. 'varetagelse af andet offentligt hverv'.

  Randers Byråd har således ikke andet valg end at imødekomme Maja Panduros 'anmodning om at udtræde'. Proceduren er rent formelt - hvad angår den del af det.

  For der skal jo en anden ind i stedet for, nemlig Socialdemokraternes førstesuppleant til Randers Byråd. Det er Sükrü Ertosun, som ved byrådsmødet vil sidde klar på tilhørerpladserne, så han kan overtage pladsen, så snart Maja Panduros udtræden er på plads. Dette sker så at sige automatisk, men der er mere endnu, for Maja Panduro havde to udvalgsposter - i Social­udvalget og i Børn og Skoleudvalget - og de pladser går ikke nødvendigvis til afløseren. Det gør de dog i dette tilfælde, blot sker det ikke pr. automatik, men fordi Socialdemokraterne (formelt den valggruppe, som S indgår i sammen med BL og R) har besluttet det.


I DET ENE af udvalgene, Børn og Skoleudvalget, har Maja Panduro næstformandsposten, og hvem der skal overtage den, er det ikke op til Byrådet at beslutte. Det gør udvalget selv, og det sker allerede, når det holder møde på tirsdag. Bjarne Overmark (BL) er formand for udvalget, og efter udskiftningen af Maja Panduro er de øvrige medlemmer Aage Stenz, Karen Lagoni og Sükrü Ertosun (alle S) samt Christian Boldsen (V), Daniel Madié (K) og Frank Nørgaard (DF).

  Man kan roligt regne med, at næstformandsposten går til en af de tre førstnævnte. Ingen partier afgiver uden videre en næstformandspost til et andet parti, blot fordi der sker personudskiftninger, og desuden ligger der en skriftlig aftale om, at de borgerlige skal have næstformandsposter i to af de udvalg, hvor de ikke har formandsposten, og den aftale er opfyldt med Louise Høeg som næstformand i Sundheds- og Ældre­udvalget og Christian Boldsen som næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget. Der er altså ikke nogen, der skylder nogen noget, og derfor bliver den nye næstformand for Børn og Skoleudvalget også en socialdemokrat.


MAJA PANDUROs farvel til Byrådet vil kort sagt ikke til komme til at give politiske forskydninger.

  Ikke lige nu, men det kommer det til. Ved byråds­valget i november vil det helt sikkert betyde noget, at Maja Panduros navn ikke længere står på stemmesedlen.

  Men det er en anden historie.


Opdatering: Karen Lagoni (S) blev ny næstformand for Børn og Skoleudvalget.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3

Maja Panduro. Foto: Socialdemokraterne
Maja Panduro. Foto: Socialdemokraterne

Ved byrådsvalget i november vil det helt sikkert betyde noget, at Maja Panduros navn ikke længere står på stemmesedlen


 
Sükrü Ertosun
Sükrü Ertosun.
 
Redfall ©DitRanders
Redfall. © DitRanders.dk
Der er ikke nogen, der skylder nogen noget, og derfor bliver den nye næstformand for Børn og Skole­udvalget også en socialdemokrat.