DitRanders.dk
- det er DIT Randers

Blog

Offentliggjort 17/08 2009 20:52

Det er DIT Randers. Påvirk det!

Dette site er et eksperiment. Skal det lykkes, skal det bruges

Af Michael Kjærgård


Egentlig er det ganske tilfældigt, at DitRanders går i luften her lige før den kommunale valgkamp op til byrådsvalget går i gang for alvor.

  Et sammenfald af omstændigheder har bestemt tidspunktet, men måske er det alligevel ikke helt skævt at lancere en nærlokal nyhedsovervågning,
nu her mens interessen og lydhørheden for politiske emner er over-gennemsnitlig.


DitRanders er i første omgang et eksperiment. For at det skal lykkes, skal det bruges. Ikke bare i tiden op til et valg, men også bagefter og ind imellem.


DitRanders er faktuel frem for fancy. Det vigtigste råstof til indholdet er politik, af den simple grund at det i alt væsentligt er politik, der sætter rammerne for, hvad der i øvrigt sker. Men der er også plads til andre (faktuelle frem for fancy) highlights i den løbende scanning af Rigets Tilstand - idet 'Riget' her på sitet begrænser sig til Randers Kommune.

  Vel at mærke ikke myndigheden/den offentlige instans, men det geografiske område Randers Kommmune og ikke mindst det fællesskab af mennesker, som Randers Kommune også og især er.


Hvad betyder noget for os, der bor her? Ønsker vi at påvirke det? Kan vi?

  Yes we can, som det - uden sammenligning i øvrigt - er blevet sagt i anden sammenhæng, det kræver bare, at vi ved, hvad der foregår. Og ved det i tide. Før det bliver til 'rigtige nyheder' i traditionel forstand. Mens det stadig er muligt at påvirke.

  Det vil DitRanders i al ubeskedenhed forsøge at bidrage til.


I sin nuværende udformning er sitet ikke en færdig konstruktion, det vil udvikle sig efterhånden. Det er den bedste metode. Forkromede, stort anlagte løsninger kan ganske vist nemt tage sig mere over­bevisende ud - især når man fortæller om dem - men i praksis er det nu nok så formålstjenligt simpelt hen at komme i gang, og så tilpasse produktet efterhånden.

  Input hertil er velkomne.Tilbage til Alle artikler fra 2009


© DitRanders

Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS Level 3


Tilføj kommentar:

Torvegade. ©DitRanders
Torvegade: Hotel Randers til højre fejrede 150 års jubilæum for få år siden, Løveapoteket overfor skriver sig helt tilbage til 1634.© DitRanders

Hvad betyder noget for os, der bor her? Ønsker vi at påvirke det? Kan vi?
Yes we can –
det kræver bare, at vi ved, hvad der fore­går.
Og ved det i tideDitRanders er faktuel frem for fancy


Sitet er ikke en færdig konstruktion, det vil udvikle sig efterhånden.
Input er velkomne. 
Gudenå. ©DitRanders
Gudenaa: Lystsejlads i flodløbet. © DitRanders
 
Lille Rosengård. ©DitRanders
Lille Rosengård: Den lille stump vej mellem Østergrave og Tørvebryggen. Bindingsværkshuset til venstre er den ældste endnu eksisterende bygning i Randers. © DitRanders